KURS: Lär dig klimatberäkna enligt GHG-protokollet

Klimatberäkning

Vi håller regelbundet vår efterfrågade och populära klimatberäkningsutbildning där vi går igenom grunderna i GHG-protokollet.

Om kursen

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad eller har behov av att lära dig hur klimatberäkningar enligt GHG-protokollet fungerar. Att beräkna klimatpåverkan är första steget i en verksamhets klimatarbete och är en förutsättning för framgång och effektivitet. GHG-protokollet är den mest använda standarden för klimatberäkningar och lämpar sig väl för de som hållbarhetsrapporterar enligt GRI. Denna kurs introducerar dig till verktygen för att kunna initiera, sätta ramar, ta fram mål, och skapa en handlingsplan för er verksamhets klimatarbete. Oavsett om det är du som räknar på verksamhetens klimatpåverkan eller om ni har konsultstöd så kan det vara bra att ha insikt i hur en klimatberäkning enligt GHG-protokollet går till.

Läs mer: Det här är GHG-protokollet

Under heldagsutbildningen går vi igenom

 • Klimatförändringar, förlopp och effekter
 • Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet:
  • Scope och systemgränser
  • Datainsamling
  • Emissionsfaktorer
  • Räkneövningar
 • Redovisning av klimatpåverkan
 • Att sätta klimatmål
 • Klimatstrategi
 • Vad är klimatneutralitet och hur når ni det?
 • Interna reduktioner och klimatkompensation

Under halvdagsutbildningen går vi igenom

 • Klimatförändringar, förlopp och effekter
 • Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet:
  • Scope och systemgränser
  • Datainsamling
  • Emissionsfaktorer
 • Redovisning av klimatpåverkan

Läs mer: Därför redovisas utsläpp i scope 1, 2 och 3 enligt GHG-protokollet

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som jobbar med hållbarhet och har intresse eller behov att lära dig att beräkna klimatpåverkan från er verksamhet.

Utbildningsmål

 • Deltagarna ska ha fått fördjupad förståelse för klimatförändringar
 • Förstå hur klimatberäkningar enligt GHG-protokollet går till
 • Kunna samla in relevant data för en klimatberäkning
 • Kunna beräkna scope 1 och 2 för sin verksamhet
 • Identifiera relevanta utsläpp inom scope 3
 • Förstå hur beräkning av, för er verksamhet, relevanta scope 3-poster går till
 • Förstå hur basår och systemgränser påverkar klimatmål
 • Hitta ett för verksamheten lämpligt mätvärde för uppföljning av klimatmålet
 • Vetskap om arbetsprocessen för att uppnå klimatneutralitet

Vilka förkunskaper krävs?

Inga, men överblick och kunskaper om den egna verksamhetens aktiviteter gör kursen mer intressant.

Var hittar jag kursen? 

Håll utkik på vår utbildningssida för att se vårt kalendarium!

Kursen hålls av kunniga klimatanalytiker på Atmoz Consulting som har över 15 års erfarenhet av att hjälpa hundratals företag och myndigheter att hantera sin klimatpåverkan genom bl.a. klimatberäkningar, klimatstrategier, klimatkompensation, och kommunikation av klimatarbetet.

Relaterade artiklar