Världens viktigaste klimatåtgärder

världens viktigaste klimatåtgärder

Forskningsorganisationen Project Drawdown har släppt en rankning på vilka lösningar och klimatåtgärder som ger mest resultat. Vi listar de 10 viktigaste.

Den åtgärd som visade sig ha störst potential för att minska mängden koldioxidekvivalenter (CO2e) gäller utfasning av kylanläggningar med fluorerade kolväten. Fluorerade kolväten (HFC)  är starka växthusgaser som bidrar till växthuseffekten och finns i exempelvis kylskåp och luftkonditioneringsanläggningar. HFC bidrar dock inte till nedbrytning av ozonskiktet vilket är anledningen till att HFC ersatte andra ozonförstörande ämnen som tidigare användes i kylsystem. Genom att fasa ut kylanläggningar med HFC kan man minska utsläppen med 89,74 gigaton CO2e fram till år 2050, skriver Project Drawdown.

De 10 viktigaste åtgärderna för att reducera mängden CO2e framtill år 2050

1. Utfasning av kylanläggningar med fluorerade kolväten. Utsläppsreduktion: 89,74 gigaton CO2e

2. Vindkraft, installation av vindturbiner på land. Utsläppsreduktion: 84,60 gigaton CO2e

3. Reducering av matsvinn genom ett antal olika åtgärder. Utsläppsreduktion: 70,53 gigaton CO2e

4. Plantbaserad kost, att vi övergår till mer vegetarisk kost. Utsläppsreduktion: 66,11 gigaton CO2e

5. Återställning och bevarande av tropiska skogar. Utsläppsreduktion: 61,23 gigaton CO2e

6. Utbildning för flickor och kvinnor världen över. Utsläppsreduktion: 51,48 gigaton CO2e

7. Familjeplanering, inklusive tillgång till preventivmedel och möjlighet till lågt barnafödande. Utsläppsreduktion: 51,48 gigaton CO2e

8. Solenergi och solcellsparker. Utsläppsreduktion: 36,90 gigaton CO2e

9. Skogsjordbruk, att integrera skogsbruk med jordbruk och låta boskapsdjur beta i skogen. Utsläppsreduktion: 31,19 gigaton CO2e

10. Solceller på tak. Utsläppsreduktion: 24,60 gigaton CO2e

Project Drawdown är en oberoende forskningsorganisation som granskar, analyserar och identifierar livskraftiga globala klimatlösningar och klimatåtgärder. Organisationen grundades 2014. De listar de 80 mest kraftfulla lösningarna för att stoppa den globala uppvärmningen där bland annat elbilar kommer på plats 26, installation av LED-lampor (i hemmet) på plats 33, vattenbesparing i hemmet på plats 46 och återvinning på plats 55. Se hela listan här.

Relaterade artiklar