Atmoz Consulting lanserar kostnadsfritt verktyg för klimatredovisning

Klimatberäkning
klimatberäkning kostnadsfritt verktyg

Atmoz Consulting lanserar nu ett onlineverktyg som är till för de organisationer som inte har möjlighet att göra en mer omfattande redovisning av verksamhetens klimatpåverkan.

Klimatredovisningen utgår från GHG-protokollets standard och inkluderar utsläpp från tjänsteresor, energi och kontorsmaterial.

Verktyget riktar sig främst till små och medelstora tjänsteföretag och finns på klimatkompensera.se.

Att ta reda på var ett företags klimatpåverkan uppstår är ett viktigt första steg för kunna reducera och hantera denna. En klimatredovisning ger en överblick av verksamhetens klimatpåverkan och därigenom ett underlag för att minska klimatpåverkan.

– För de flesta företagen är det idag en självklarhet att ha en bild av sin klimatpåverkan och var den uppstår – så att man vet vart man skall lägga fokus i reduktionsarbetet. För små och medelstora företag saknas det dock ibland både resurser och utrymme att göra en omfattande beräkning av klimatpåverkan där just denna lösning passar sig fantastiskt bra! Med ett par klick och värden kan vilket företag som helst få fram sin uppskattade klimatpåverkan. Med detta verktyg vill vi göra det lätt att göra rätt, säger Christian Patay, VD på Atmoz Consulting

 

Läs också: Sätt upp en klimatstrategi i 4 steg

Läs också: 5 skäl att börja klimatredovisa

Relaterade artiklar