Hållbarhet allt viktigare för konsumenter

hållbarhet

Konsultföretaget Differ har undersökt och korat Sveriges grönaste varumärke. De har genomfört undersökningen sedan 2008 och tittar både på företag och branscher samt frågar om konsumenternas inställning till hållbarhet och olika märken. Vi redogör för det viktigaste från undersökningen.

För sjunde året i rad blev SJ Sveriges vinnare och korades till grönaste varumärket 2019. Det finns en tydlig uppåtgående trend i konsumenternas attityd gentemot hållbarhet och miljöarbete. Så tydlig att Differ inte vill kalla det ”trend”, utan snarare ett attitydskifte som är här för att stanna. För att stärka sitt varumärke kan det därför vara bra att ta sig en titt på vad rapporten faktiskt visar.

Betalar hellre mer om det är hållbart

Så många som 77 procent av de tillfrågade konsumenterna uppger att de ibland eller ofta aktivt väljer det mest miljövänliga alternativet. Många konsumenter är även beredda att välja det mest miljövänliga alternativet även om det kostar mer. Det gäller framförallt i dagligvaruhandeln, bilindustrin och klädbranschen. Personer i åldersspannet 20 till 25 år är mer villiga att betala extra för hållbart än personer som är äldre.

Helheten är viktig

Tidigare har det varit enskilda projekt såsom förbättrad kemikalieanvändning och ansvarsfull avfallshantering som ansetts viktigt, medan konsumenterna idag värdesätter miljöarbete i ett större perspektiv. Här inkluderas ovanstående faktorer, men även andra faktorer som klimateffektiva transporter, minskade utsläpp av växthusgaser, effektiv användning av energi, lokal produktion, miljö- och ekologiskt anpassade köp och investeringar i miljöteknik. Hållbarhetsarbetet behöver alltså integreras i hela processen.

Lätt att välja det gröna alternativet?

På det stora taget tycker 33 % av de tillfrågade konsumenterna att det är lätt att välja miljövänligt medan 40 % fortfarande tycker att det är svårt. Andelen personer som tycker det är lätt ökar varje år. Statistiken skiljer sig dock mellan branscherna, och klädbranschen anses vara svårast följd av banker och nyproduktion av bostäder. Dagligvaruhandel känns lättast, och därefter energi och transport. En anledning till det tros vara att dagligvaruhandel jobbar aktivt med miljömärkningar och att vara transparenta vilket fortfarande är ovanligt inom klädindustrin.

Framtidsspaning

Av rapporten drar Differ slutsatsen att transparens och hållbarhet blir viktigare och viktigare. De fastslår att det inte är en tillfällig trend utan något som kommer förbli en viktig faktor hos konsumenten. Ett gediget hållbarhetsarbete kan därför bidra till att göra företaget med konkurrenskraftigt. Att sänka sina utsläpp är en bra början och kan dessutom ha ekonomiska fördelar.

Läs mer: Generation Z vill inte jobba för klimatskadliga bolag

Relaterade artiklar