Därför ska ni inte växla ner klimatarbetet i kristider

Klimatberäkning
Christian Patay om marknaden för frivillig klimatkompensation

Under senaste veckornas corona-kris har samhället verkligen visat att det kan mobilisera sig och införa drastiska förändringar, på mycket kort tid, när det krävs.

Även politiken har visat att den anpassar sig snabbt och hittar nya, snabba och innovativa lösningar för dessa utmaningar. Detta inger hopp inför den rådande klimatomställningen. Trots drastiska kortsiktiga minskningar av världens globala växthusgasutsläpp så är det osannolikt att detta är så varaktigt att det på det stora hela har betydelse.

Människor agerar på hot nära i tiden

En anledning till att många människor inte agerat tillräckligt kraftfullt på klimatkrisen är för att det inte är ett hot som ligger nära i tiden. Evolutionärt sett agerar människor på hot som ligger nära i tiden för att framtida hot är svåra att föreställa sig och ta till sig. Detta fick vi bevisat efter bränderna sommaren 2018 när alla Sveriges företag vaknade upp och klimatfrågan kom upp på agendan runt styrelseborden. Vi märker det väldigt tydligt i dessa tider.

Läs också: Sätt upp en klimatstrategi i 4 steg

Lagar och regler minskar inte i styrka

Coronaviruset kan utlösa en djupare lågkonjunktur och när ekonomin blir tuff så finns en risk att det tar fokus från klimatfrågan hos bolag. Vi anser att den borde få större prioritet än någonsin. Även om klimatkrisen inte upplevs lika påtaglig som corona just nu står samhället inför betydligt större prövningar än det vi nu upplever om vi inte når våra globala klimatmål. Lagar och regler både från nationellt håll och från EU, kring verksamheters klimatarbete, kommer inte heller minska i styrka.

Sämre tider är bra tid för förändring

Forskning visar att företag under lågkonjunkturer fokuserar mer på försäljning och drar tillbaka på övriga aktiviteter medan företag under högkonjunktur kostar på sig att investera och utveckla nya produkter/tjänster. Det rimliga borde vara tvärt om, att fokusera på försäljning när det finns många som vill köpa och investera i sitt varumärke/produkt under sämre tider. Sämre tider är bra tid för förändring och studier visar att företag får som mest utväxling för sina förändringar under lågkonjunkturer.

Läs också: 5 skäl att börja klimatredovisa

Skapa ett försprång i klimatarbetet

Företag bör se denna tid som en möjlighet att se över nya affärsområden och skapa ett försprång i klimatarbetet. En möjlighet att inge förtroende och komma ur krisen starkare och mer konkurrenskraftiga. Bättre rustad för en hållbar och förnybar framtid.

Det är nu ni ska så era klimatfrön för att sedan kunna skörda. Att inte upprätthålla ert klimatarbete riskerar dessutom att sända signaler till kunder och medarbetare att ni som företag tar ett steg tillbaka och inte engagerar er.

Ni är många företag som upprättat ett fantastiskt hållbarhetsarbete och satt klimatfrågan högt upp på bolagets agenda. Det finns många fantastiska eldsjälar därute på företagen som driver hållbarhetsagendan. Men det är också nu i kristider den ekonomiska hållbarheten hos företagen verkligen prövas. En fråga alla bolag bör ställa sig är, vill vi komma ur krisen som offer eller hjältar?

Släck inte era eldsjälar på företaget. Det är inte bara planeten som vinner på ert fortsatta klimatarbete. Det skapar stoltare medarbetare, ni stärker ert varumärke och framförallt skapar ni ett försprång gentemot era konkurrenter!

Behöver ni hjälp med era klimatstrategier under kristider? Just nu erbjuder vi kostnadsfri klimatrådgivning. Kontakta oss så berättar vi mer!

/Christian Patay, VD, Tricorona Climate Partner

Relaterade artiklar