Kom ihåg klimatet! Fem tumregler för näringslivet i coronatider

Arkiv
mattias goldmann parisavtalet tider exportprodukt

Vi har kontaktat Mattias Goldmann och ställt frågan ”Vad ska man som företag fokusera främst på i klimatarbetet under dessa tider?”

Memento mori, kom ihåg att du är dödlig, viskades i kejsarens öra när han red genom staden i triumf. Nu glömmer knappast någon att vi är sårbara, så påminnelsen får istället gälla att det kommer ett liv efter pandemin. Då måste vi klara vår långsiktiga utmaning som civilisation; att hejda de värsta klimatförändringarna.

Läs också: 5 skäl att börja klimatredovisa

Delar av klimatarbetet går naturligt på sparlåga nu. När flygbolagens permitterar eller varslar görs inga stora framsteg i omställningen till bioflyg och elflyg, och fiket som kämpar för sin överlevnad kanske inte söker nya småskaliga ekokaffeleverantörer just nu. Annat klimatarbete sker av sig självt; vår klimatpåverkan från resor minskar radikalt utan att en enda resepolicy skärpts.

Nu är det dags att systematisera vad vi gör och jag tror näringslivet kan ha glädje av fem tumregler:

Gör en dygd av en nödvändighet. Nu jobbar väldigt många av oss på distans, med både arbetsmöten och fikapauser på Teams och Skype istället för i bokade fysiska mötesrum. Kan vi ta in dessa vanor i morgondagens arbetsliv, kanske med en dags distansarbete i veckan och två webinarier för varje fysiskt seminarium, så vinner både klimatet och ekonomin. Det är nu det avgörs om man som medarbetare vill det, och det är till stor del en ledningsfråga.

Börja när det är billigt. De flesta företag får nu en minskad klimatpåverkan, automatiskt och på helt andra grunder än de vi vill, till stor del på grund av ett minskat resande. Det gör också att merkostnaden för att till exempel byta till biodrivmedel eller klimatkompensera flygresorna blir mycket liten – det blir helt enkelt ovanligt smärtfritt att börja det vi ändå måste göra för att klara klimatmålen.

Läs också: Sätt upp en klimatstrategi i 4 steg

Förbered för grön stimulans. De första stödpaketen var villkorslösa och handlade om att rädda vad som räddas kan i akut krisande sektorer. Nu rekommenderar FN:s generalsekreterare att kommande stimulans är kopplad till klimatet, liknande hur Obama stöttade en krisande bilindustri på villkor att de tog fram elbilar. Om det blir så också i Sverige, är den som formulerat tydliga klimatmål en trolig vinnare, och den som har konkreta klimatförslag kan hoppas på att staten och EU tar en del av notan.

Sälj av. Nu är rätt tillfälle att ifrågasätta sådant som tidigare varit självklart. Istället för att fossilbilen byts mot en elbil, kanske den ska bytas mot tjänstecyklar och kollektivtrafikkort – det och många andra omställningar minskar klimatpåverkan och trimmar kostnaderna för verksamheten.

Sätt mål. Många företag saknar långsiktiga klimatmål, och många hade mål för 2020 som nu löper ut. Använd den tid för eftertanke som vi nu får till att sätta nya mål, och ha utgångspunkten att det kommer att gå bäst för de som vill vara bäst. Kanske ska ni sätta ett vetenskapsbaserat mål eller sträva mot klimatneutralitet.

Relaterade artiklar