Stor ökning av klimat­kompensation

vindkraft ökning klimatkompensera

För första gången har aktörerna som inom klimatkompensation tagit fram siffror över utvecklingen av frivillig klimatkompensation. Resultatet visar på en kraftig ökning och att allt fler klimatkompenserar. Här presenterar vi rapporten i korthet.

Mellan åren 2015 – 2019 skedde en ökning i klimatkompensation på hela 205 % på den svenska marknaden. Förra året var ökningen 83 %, mätt i ton CO2e. Den totala volymen CO2e under det året uppgick därmed till ca 1,4 miljoner ton – vilket ungefär motsvarar de sammanlagda utsläppen från svenskt inrikesflyg, inrikes busstrafik och inrikes sjöfart!

Den frivilliga klimatkompensation som åsyftas är via certifierade projekt där kompensationen är tydligt spårbar från projekt till köpare och som minskar eller förebygger utsläpp av växthusgaser alternativt avlägsnar växthusgaser.

–  För 10-15 år sedan uttryckte många företag sig i termer av att man skulle sänka sina utsläpp först och sedan klimatkompensera. Idag vet vi att den resan tar alldeles för långt tid och vi hinner inte ställa om utan hjälp av klimatkompensation. Vi vet också att företag som klimatkompenserar sänker sin klimatpåverkan snabbare än de som inte klimatkompenserar. Därför ser vi denna ökning men även tillgången på billiga projekt har ökat, vilket i sig inte nödvändigtvis bara är bra, säger Christian Patay, VD Tricorona Climate Partner.

Intresset för frivillig klimatkompensation har inte bara ökat rent nationellt utan det syns även en tydlig ökning rent internationellt. Under 2018 mer än fördubblades frivillig klimatkompensation, enligt Ecosystem Marketplace, och under 2019 utökades antalet klimatkompensationsköpare bland både mindre och större företag.

Se alla våra klimatkompensationsprojekt här.

De aggregerade siffrorna kommer från de största svenska aktörerna inom klimatkompensation; Tricorona Climate Partner, ZeroMission, GoClimate, South Pole med flera. Undersökningen är gjord av Sustainergies. 

Relaterade artiklar