Vårt första klimatprojekt för minusutsläpp

Klimatkompensation

Vi är många som drömmer om en teknik som kan reducera koldioxid direkt från luften för att uppnå minusutsläpp. Faktum är att tekniken finns och det är med glädjande nyheter vi kan meddela att vi på Tricorona Climate Partner nu kan erbjuda DAC (Direct Air Capture) i ett helt nytt klimatprojekt på Island.

Med banbrytande Air Capture-teknik fångar Climeworks upp CO2 från luften, blandar den med vatten i en geotermisk energianläggning och pumpar den djupt under jorden. Genom naturliga processer reagerar CO2 med Islands basaltiska berggrund och förvandlas inom några år till sten, permanent och säkert. Läs mer om projektet här.

Vad är minusutsläpp?

Minusutsläpp betyder att ta bort koldioxid från atmosfären (istället för att släppa ut). Minusutsläpp ökar kolbudgeten istället för att förbruka den. I den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC bygger nästan alla scenarier för att klara 2-gradersmålet på just minusutsläpp. För att vi ska nå netto nollutsläpp i enlighet med de svenska klimatmålen kommer minusutsläpp spela en stor roll för att kompensera för utsläpp som antingen är tekniskt svåra att få bort eller förenade med höga kostnader (som till exempel jordbruk, avfall, sjöfart, luftfart och skogsbränder).

När man talar om minusutsläpp brukar man ofta tala om CCS och DAC.

Vad är Direct Air Capture (DAC)?

Direct Air Capture (DAC) är en process för att fånga koldioxid direkt från luften. DAC innebär att koldioxiden skiljs av direkt från luften och möjliggör att avlägsna koldioxid ur atmosfären oberoende av utsläppskällornas beskaffenhet som när i tiden utsläppen sker.

Vad är det för skillnad mellan DAC och Carbon Capture and Storage (CCS)?

Carbon Capture and Storage (CCS)  fångar upp koldioxiden från punktkällor, till exempel från skorstenar i fabriker. Stockholm Exergi har exempelvis en testanläggning för Bio-CCS (BECCS) i Värtan som ska utvärderas under 2020.

DAC har, till skillnad från CCS och BECCS, inte något tak för hur mycket som går att avskilja med avseende på själva avskiljningssteget (utöver lagringskapaciteten).

Hur går vi tillväga för att investera i Climeworks DAC-projekt?

Att investera i DAC är att investera i minusutsläpp och en revolutionerande teknik som kommer vara helt avgörande för att vi ska nå våra klimatmål. Climeworks är ett premiumprojekt för klimatpionjärerna och en rekommendation är att välja detta projekt som som en del av en större projektportfölj.

Vill du veta mer om det här projektet? Kontakta oss!

Relaterade artiklar