Atmoz ingår partnerskap med 1,5° C Business Playbook

Om Atmoz
business playbook

Atmoz blir nu partner till 1,5°C Business Playbook och en del av Exponential Roadmap Initiative. Som partner åtar vi oss att ligga i frontlinjen i klimatarbetet och tillsammans med våra kunder arbeta mot målet att nå netto-noll senast 2050.

Vad är 1,5°C business playbook och vem är den till för?

The Business Playbook är en praktisk guide utformad och skriven av Exponential Roadmap Initiative. Den ska fungera som ett ramverk för företag och organisationer i alla storlekar som vill nå 1,5-gradersmålet. Playbooken kan användas till att stärka företagets egen strategi och för att ställa krav på leverantörer. Företag som redan har avancerade klimatstrategier kan använda playbooken för att benchmarka sin strategi och höja ambitionerna.

The 1.5°C Business Playbook är anpassad för att fungera tillsammans med befintliga standarder på marknaden såsom GHG-protokollet, SBTi, CDP, RE100, Mission Innovation 1.5°C Avoided Emissions Framework och Chambers Climate Coalition.

Vad innebär det att vara partner?

Att vara partner och en del av ekosystemet innebär att man som företag åtar sig att göra sitt yttersta för att halvera sina egna och sin värdekedjas växthusgasutsläpp vart tionde år, helst snabbare, och nå netto-noll senast 2050. Företaget åtar sig att ha en tydligt utformad klimatstrategi, att årsvis redovisa sina växthusgasutsläpp och framsteg.

Framför allt innebär det att man som partner inspirerar andra företag till att ta sitt klimatansvar och bidrar till en omställning i samhället. Ekosystemet fokuserar på strategi och handling med målet att gemensamt påskynda klimatåtgärderna.

Hur jobbar vi med klimatet?

För oss är det självklart att vara ett föredöme när det kommer till klimatet – det är ju det vi jobbar med. Dagligen hjälper vi företag att sänka sina växthusgasutsläpp och komma närmare sina klimatmål. Detta gör vi genom att vägleda och rådge våra kunder, anordna utbildningsdagar och inspirera kunder via vår blogg och våra sociala medier.

Internt jobbar vi aktivt med att ha så låg klimatpåverkan vi kan i verksamheten. Då vi är ett konstorsbaserat företag med få tjänsteresor har vi en relativt liten klimatpåverkan. Vid företagsevent och utbildningsdagar köper vi alltid in vegetarisk mat, vi väljer fossilfria tjänsteresor och försöker påverka våra egna leverantörer till en hållbar omställning, t.ex. att övergå till förnybar energi.

Läs the 1,5°C Business Playbook här

Artikel: Det här är Science Based Targets

Relaterade artiklar