Det här är scope 3 och därför ska ni räkna med det

Klimatberäkning
scope 3 ghg-protokollet

En effektiv klimatstrategi kräver en god förståelse för företagets växthusgasutsläpp och en bra kontakt med leverantörer. Majoriteten av ett företags klimatpåverkan brukar ligga i scope 3. Här förklarar vi mer vad scope 3 är och vad du ska tänka på.

Uppdaterad: juli 2023

När företag rapporterar enligt GHG-protokollet är det de egna växthusgasutsläppen (scope 1), och inköpt energi, (scope 2), som är obligatoriska att mäta och redovisa. Men hur är det med alla växthusgasutsläpp ett företag ansvarar för och som ligger utanför företagets egna gränser? Dessa omfattas i scope 3 och står för majoriteten av många företagets växthusgasutsläpp.

Företag som har en seriös klimatstrategi tar med alla relevanta scope 3-utsläpp i sina klimatberäkningar.

Det här är scope 3

Scope 3 är de indirekta växthusgasutsläppen, utöver inköpt energi, som alltså sker utanför företagets gränser. Dessa utsläpp delas ofta upp i s.k. uppströms och nedströms utsläpp beroende på om de sker före den egna verksamheten eller efter den egna verksamheten i kedjan. Den största delen av många företags växthusgasutsläpp omfattas av scope 3, exempelvis har IKEA 97 % av sina växthusgasutsläpp i scope 3 och MAX har så mycket som 99 % av sina växthusgasutsläpp i scope 3.

För att få tag i dessa data måste man jobba med sina leverantörer, anställda och ibland även kunder vilket gör att det är ett lite mer omfattande arbete än att samla in scope 1-data.

GHG-protokollet delar upp scope 3 i olika kategorier för att ge en enklare översikt över var en verksamhet kan ha sina utsläpp inom detta scope. Uppströms kan det till exempel vara köpta varor och tjänster men också tjänsteresor, anställdas pendling, avfall och logistik. Nedströms finns t.ex. användning av sålda och leasade produkter samt bearbetning och slutbehandling av dessa. Du hittar samtliga kategorier här.

– Genom att arbeta aktivt med era leverantörer och deras klimatpåverkan har ni möjlighet att minska växthusgasutsläppen långt utanför era egna gränser, säger Joel Nord, analyschef på Atmoz Consulting

Så räknar du på scope 3

Det första ett företag ska göra är att kartlägga vilka av kategorierna verksamheten har aktiviteter inom. Efter det kan verksamheten gå vidare med att göra en screening, en beräkning baserad på kostnader och uppskattningar för att hitta de kategorier som ska ersättas med aktivitetsdata. Det kan bestämmas genom att se vilka kategorier som är en stor del av verksamheten alltså som är väldigt utsläppsintensiva och vilka kategorier företaget har rådighet att minska klimatpåverkan inom. Vad som är viktigt att tänka på är att göra detta arbete innan beräkningen av basår då det krävs att verksamheten, när den jämför mot sitt basår, har samma systemgränser.

Reducering av dessa utsläpp kan till exempel ske genom att sätta upp riktlinjer för upphandling, genomföra förändringar i produktdesign, sätta upp klimatsamarbete med leverantörer och kunder eller genom att se över sina investeringar. Kanske behöver ni även ompröva företagets affärsmodell och gå från att vara en linjär verksamhet till en cirkulär, tex. genom att hyra ut produkter istället för att sälja dem.

Vill ni lära er mer om Scope 3? Missa inte vår halvdagskurs “Klimatberäkna enligt Scope 3” den 7 nov

Artikel: Därför redovisas utsläpp i scope 1, 2 och 3 enligt GHG-protokollet

Skicka mig en exempelrapport för klimatredovisning

Relaterade artiklar