Kommuner: Kom igång med klimatmålen!

Klimatberäkning
kommuner klimatmål

Är ni en av alla kommuner som har satt eller funderar på att sätta ambitiösa klimatmål? Med vår heldagsutbildning kommer ni igång med klimatarbetet.

Kommuner är stora organisationer med många företag och enheter som ska inkluderas i klimatberäkningarna. Att strukturera upp det arbetet och säkerställa att samsyn i klimatberäkningarna finns är viktigt för ett så bra klimatarbete som möjligt. Därför kan det vara bra att i uppstarten av det arbetet samla aktuella personer inom kommunkoncernen för en gemensam kurs i klimatberäkning enligt GHG-protokollet. Tillsammans går vi igenom GHG-protokollet under en heldag där vi blandar teori med praktiska övningar.

Örnsköldsviks kommun valde att boka in en heldag för alla som kommer att vara delaktiga i klimatberäkningar framgent för att ha en samlad syn och samma språk för det kommande klimatarbetet.

– Vi är jättenöjda med utbildningen! Den gav oss ett bra avstamp i vårt klimatberäkningsarbete och en viktig grund för att vi tillsammans ska kunna nå vårt mål om en klimatneutral kommunkoncern 2030, säger Marianne Dahlbäck, Miljöstrateg Örnsköldsviks kommun

Vi på Tricorona Climate Partner har många års erfarenhet av att hjälpa verksamheter att beräkna sin klimatpåverkan och kommer gärna till er kommun för att hjälpa er.

Relaterade artiklar