Så går det för Sri Balaji under pandemin

Klimatkompensation

Vi har kontaktat klimatkompensationsprojektet Sri Balaji för att höra hur det går för de anställda och anläggningen under covid-19.

Biomassakraftverket Sri Balaji ligger i delstaten Andhra Pradesh i östra Indien. Tack vare elektriciteten som genereras där får över 100 000 indiska hushåll tillgång till förnybar energi varje år. Biomassan kommer från jordbrukare i området som tack varje projektet får en extra inkomstkälla.

Med tanke på den smittsamma karaktären hos coronapandemin var det viktigt att se till att sjukdomen inte sprider sig, varken i grannskapet och de närliggande samhällena eller på anläggningen. Det handlar både om socialt ansvar, men är även väsentligt att hålla smittan nere i samhällena eftersom vår anläggningspersonal bor i dessa grannskap och samhällen och därför skulle en stor smittspridning påverka hela anläggningsverksamheten.

För att säkerställa att verksamheten och produktionen inte hämmas har vi tagit några CSR-initiativ för ätt försöka hindra smittspridningen. Även om dessa initiativ togs i samarbete med de lokala departementen, har vår egen ledning även skapat ytterligare riktlinjer för personalen.

– Murali Krishnamn Raju, Senior Manager på Sri Balaji

Några saker som implementerats på biomassakraftverket är:

  • Dagliga informationsmöten om status och åtgärder för att minska smittspridning
  • De anställda ska använda Aarogya Setu-appen¹
  • Handdesinfektionsmedel finns tillgängligt för alla
  • Daglig kontroll av de anställdas kroppstemperaturer
  • Personlig skyddsutrustning för personalen

¹Aarogya Setu är en indisk mobilapp som använder kontaktspårning för att registrera detaljer om personer användaren kan ha kommit i kontakt med under sin dag. Om någon av personerna vid en senare tidpunkt testar positivt för COVID-19 blir användaren omedelbart informerad om detta och får en medicinsk undersökning i förebyggande syfte.

Vill du veta mer om det här projektet? Kontakta oss!

Relaterade artiklar