Våra 5 bästa tips för klimatbokslutet

Klimatberäkning
klimatbokslutet

I samband med årets slut är det, utöver det finansiella bokslutet, även dags att summera verksamhetens klimatpåverkan för året. Vi har samlat de bästa tipsen ni inte får missa.

1. Förklara syftet med er datainsamling

Att samla in data till en klimatberäkning kan innebära att ni behöver involvera flera personer, antingen inom organisationen eller externa leverantörer. Det är viktigt att de som ska leverera data vet syftet med datainsamlingen, annars finns risken att det tar onödigt långt tid eller att ni får data av sämre kvalitet.

2. Räkna med rätt period

Se till att den data ni samlar in gäller för det år eller den period ni gör klimatberäkningen för. Ett tips är att göra klimatberäkningen under samma period som organisationens verksamhetsår. Om verksamhetsåret börjar den 1:a augusti kan växthusgasutsläppen redovisas för samma period.

Artikel: 4 steg för att bli ett klimatneutralt företag

3. Beskriv begränsningarna

Transparens är ett av GHG-protokollets ledord och bör genomsyra er klimatrapportering. Sträva alltid efter så korrekt data som möjligt. Ibland finns det kanske ingen data tillgänglig, om en leverantör inte hunnit skicka in data i tid eller om kvitton försvunnit i det interna systemet. Det är okej. Kom ihåg att imperfekt data är bättre än ingen data alls, gör därför hellre schablonberäkningar än att hoppa över dessa växthusgasutsläpp helt. Glöm bara inte att förklara i rapportens metodbeskrivning hur schablonberäkningen gjorts. Var även tydlig med vilka aktiviteter som ingår i beräkningen och vilka ni har låtit utelämna och varför.

4. Våga be om hjälp

Inser ni att ni har tagit på er ett större uppdrag än ni kommer hinna med? Var inte oroliga, vi på Tricorona Climate Partner finns här för att hjälpa er vid eventuella behov!

5. Använd resultatet

Gör inte bara en klimatberäkning för att det ser bra ut att redovisa på hemsidan eller för att investerarna har bett om det en gång. Se till att använda ert resultat – var finns det möjligheter att minska er klimatpåverkan och kanske även sänka era utgifter? Se till att sätta in åtgärder där!

Artikel: Det här är scope 3 och därför ska ni räkna med det

Första gången ni ska göra ett klimatbokslut?

Spana in vårt beräkningsverktyg där ni enkelt får en bra uppskattning av verksamhetens klimatpåverkan och tänk redan nu över var ni vill vara långsiktigt i ert klimatarbete. Vill ni vara fossilfria till år 2025? Eller klimatneutrala till år 2030? Sätt ambitiösa mål och gör en plan för hur ni ska nå dit!

Behöver ni klimatrådgivning? Kontakta oss!

Relaterade artiklar