Tricorona Climate Partner AB skänker fem procent av sin vinst till Amazon Watch

Om Atmoz
amazon watch

Tricorona Climate Partner drivs av eldsjälar som både arbetsmässigt och privat gör allt de kan för att minska klimatpåverkan. Som ett utfall efter våra strategidagar hösten 2020 kom beslutet att skänka fem procent av våra potentiella årliga vinster till välgörande ändamål.

Vi hjälper företag att beräkna, förstå och hantera sin klimatpåverkan. Vi finns till för att vi vill vara med i omställningen mot en hållbar värld och ett näringsliv i Sverige som är föredömligt ur hållbarhetssynpunkt. Det är detta som driver oss varje dag. Som aktiebolag är det en förutsättning för den fortsatta driften att vi uppnår och redovisar någon form av vinst för att hålla investerare och aktieägare tillfredsställda.

https://atmozconsulting.se/vi-ingar-partnerskap-med-business-playbook/

Tricorona Climate Partners egen verksamhet har knappt någon klimatpåverkan och drivs av medarbetare som själva är eldsjälar och inspiratörer på sina egna sätt. Under hösten 2020 hade vi strategidagar och vi medarbetare diskuterade hur vi skulle kunna göra ännu mera bra saker.

I affärsplanen för 2020–2022 inkluderade vi att vi önskade skänka fem procent av vår potentiella vinst varje år till ett välgörande ändamål. Nästkommande styrelsemöte godkändes förslaget och jag kan nu stolt meddela att jag arbetar på ett företag som årligen skänker fem procent av vinsten till välgörande ändamål. Trots att det finns över en miljon registrerade företag i Sverige har jag sällan hört något liknande. Det gör mig väldigt stolt!

Exempel på hur vi på Tricorona hanterar vår klimatpåverkan

jag kan nu stolt meddela att jag arbetar på ett företag som årligen skänker fem procent av vinsten till välgörande ändamål

Medarbetarna fick bestämma och röstade bland många bra förslag fram att 85 000 kr i år skulle gå till Amazon Watch för det fantastiska arbete de gör.

Den ideella organisationen Amazon Watch grundades 1996 för att skydda regnskogen och främja ursprungsbefolkningars rättigheter i Amazonasregionen. De samarbetar därför med inhemska organisationer och urfolk i olika delar av Amazonas för att stärka deras rättigheter och bevara Amazonas natur och biologiska mångfald.¹

https://atmozconsulting.se/klimatarbete-leder-till-minskade-personalkostnader/

Amazonas är hem för nästan 400 olika grupper av urfolk vilka är beroende av regnskogen för sin fysiska och kulturella överlevnad. Urfolkens territorier omfattar mer än en fjärdedel av Amazonas och i just dessa områden pågår flera stora och miljömässigt ohållbara projekt. Urfolken har inte haft möjligheten att demokratiskt få framföra sina åsikter gällande förvaltningen av de naturresurser som finns i regnskogen. Urfolken representerar fyra procent av jordens befolkning, men de skyddar 80 % av världens biologiska mångfald. Det bästa sättet att stoppa skogsskövlingen är att erkänna urfolkens rätt att leva där de bor och att involvera dem i förvaltningen av regnskogen.²

https://atmozconsulting.se/tricorona-staller-sig-bakom-initiativet-fossilfritt-sverige/

Vi tycker att Amazon Watch utför ett otroligt viktigt jobb för att skydda både urbefolkningar och naturen i Amazonas – jordens lungor. Skogarna i Amazonas absorberar nästan 20 % av den koldioxid som produceras från förbränning av fossila bränslen. Därför är vi på Tricorona Climate Partner stolta över att ytterligare kunna bidra till att bekämpa avskogningen i Amazonas!

/Christian Patay
VD
Tricorona Climate Partner 

Läs meddelandet på Amazon Watchs hemsida.

Relaterade artiklar