Tricorona Climate Partner AB får sitt SBT godkänt

Om Atmoz
SBT

Det är en självklarhet för oss att göra vårt yttersta när det kommer till att bekämpa klimatförändringarna. Vi har därför satt ett SBT, Science Based Target, som vi nu har fått godkänt.

Vi är ett litet bolag som saknar växthusgasutsläpp i scope 1. Trots vår redan låga klimatpåverkan även i scope 2 och 3 vill vi ta vårt ansvar att leva upp till Parisavtalet och visa att vi lever som vi lär. Därför har vi ansökt och fått vårt SBT-mål för små och medelstora bolag godkänt.

Artikel: Det här är Science Based Targets

The Science Based Target initiative har dels målsättningar och metoder för stora bolag men har även tagit fram en förenklad version för små och medelstora företag.

Tricorona Climate Partner AB åtar oss att reducera våra växthusgasutsläpp med 50 % till år 2030 jämfört med 2018 års utsläpp. Vidare åtar vi oss även att mäta och reducera våra scope 3-utsläpp.

Målsättningen är i linje med vad som krävs för att hålla den globala uppvärmningen till 1,5 grader C.

Vill ni också sätta ett SBT? Kontakta oss!

Relaterade artiklar