3 saker att ta med sig från IPCC: s senaste klimatrapport

ipcc klimatrapport

IPCC kom nyligen ut med en ny klimatrapport om klimatförändringarna och framtiden.

Den mastiga rapporten är på över 3400 sidor och går bl. a. igenom olika framtidsscenarier beroende på hur väl vi lyckas stoppa utsläppen av växthusgaser, på vilket sätt världen påverkas och tydliggör människans roll i klimatförändringarna. Vi redogör kort för det här.

1. Människan påverkar

Det råder inte längre något tvivel om att människa påverkar klimatet. I den senaste omfattande rapporten från 2013 uttrycktes att det var ”extremt troligt” att den industriella aktiviteten är skyldig till att snabba på klimatförändringarna, men nu är slutsatsen att det är otvetydigt och inte bara extremt troligt att människan har bidragit till en aldrig tidigare skådad global uppvärmning.

2. Extrema väderhändelser blir vanligare

Med klimatförändringar kommer både ett varmare klimat och mer extrema väderhändelser så som värmeböljor, torka, cykloner och regnoväder. Det är en tydlig koppling man ser i den nya rapporten. Det är inte något framtidsscenario utan något som har observerats de senaste 50 åren och som blir allt vanligare. Vi har tidigare skrivit om att ni kan behöva klimatanpassa era lokaler och fastigheter, det finns att läsa här.

3. Vi måste agera nu

Att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är enligt rapporten mycket svårt redan idag, för att vi ska kunna göra det krävs en omedelbar förändring på alla nivåer och instanser. Även i IPCCs lägsta utsläppsscenario, dvs om vi faktiskt skulle lyckas minska drastiskt och snabbt, kommer vi antagligen överskrida 1,5 grader under de närmsta decennierna.

Det är alltså över 50 procents risk att tröskeln för 1,5 gradersmålet passeras redan på 2030-talet, även om vi drastiskt minskar växthusgasutsläppen. Om vi klarar det målet kommer temperaturen börja stabilisera sig fram emot år 2060. I medelscenariot kommer vi upp på 2 grader inom två decennier och ligger på 2,7 vid seklets slut. De värsta scenarierna vill vi inte ens nämna. Vi måste agera nu!

Artikel: 5 skäl till varför företag bör beräkna sin klimatpåverkan

Svenskar tror på Sveriges förmåga

Samtidigt, i en annan undersökning, tror hela 68 procent av svenskarna att vi i Sverige faktiskt kan påverka klimatförändringarna även om bara 12 procent tror att vi globalt sett kommer klara tvågradersmålet. Det framkommer i en klimatrapport av Demoskop som släpptes sommaren 2021.

Sedan tidigare vet vi att konsumenter är villiga att betala mer för hållbara produkter, att klimatarbete kan minska personalkostnader och att ett aktivt klimatarbete stärker varumärket och gör dig till en attraktivare arbetsgivare. Det finns alltså ingen anledning till att inte ha ett klimatarbete på företaget idag.

Vi har sedan 2006 hjälpt företag att beräkna och hantera sin klimatpåverkan vilket vi är stolta över och precis som de flesta svenskar är vi övertygade om att vi i Sverige kan påverka klimatförändringarna positivt. Men om vi ska göra det behöver alla hjälpa till! Kontakta oss idag för ett kostnadsfritt möte om hur vi kan hjälpa just er.

Källor: Demoskop, IPCC Chapter 2: Changing state of the climate system , IPCC Chapter 3: Human influence on the climate system , DN: Klimatförändringarna saknar motstycke – extremvädret blir allt värre , APNews: 5 things to know about the new UN report on climate change , Reuters: Explainer: The U.N. climate report’s five futures – decoded

Relaterade artiklar