Därför ska ni ställa klimatkrav vid leverantörssamarbeten

Klimatberäkning
leverantörssamarbeten

Som verksamhet har ni stora möjligheter att ställa krav på klimatarbete inte bara hos er själva utan även hos era leverantörer. Vi förklarar hur det ger en extra stor vinst för klimatet och vilka frågor ni ska ställa till era leverantörer vid eventuella samarbeten.

Mäter ni verksamhetens egen klimatpåverkan och utför åtgärder för att minska den? Att ha en egen utarbetad klimatstrategi ger många fördelar, både ekonomiskt och konkurrensmässigt. Men när ni väl har plockat de lågt hängande frukterna i ert interna klimatarbete och fokuserat på er egen verksamhet kan det vara dags att även se utanför den egna organisationen. Det innebär att ta tag i de så kallade indirekta växthusgasutsläppen, vilka faller i scope 3 i GHG-protokollet.

Artikel: Därför skapar klimatarbete lönsamma affärer

Ni har nämligen en stor möjlighet att minska klimatpåverkan även i leverantörsled genom att ställa krav och uppmuntra era leverantörer till ett aktivt klimatarbete. Att få med leverantörerna på tåget är bra både för klimatet, men även för er själva om ni klimatkompenserar för samtliga scope. Vi har tidigare skrivit om klimatkrav ni kan ställa vid offentliga upphandlingar, det kan ni läsa om här.

Någon som kan vara bra att tänka på är att först och främst efterfråga ett klimatarbete hos leverantören i fråga. Har de utvecklat någon klimatstrategi, arbetar de systematiskt med att minska sin klimatpåverkan? Det finns många frågor att ställa. Om de inte har kommit långt på vägen, har de börjat mäta sin klimatpåverkan alls? Om de har gjort det, har de någon reduktionsstrategi? Har man inom verksamheten utbildat sin personal i klimatfrågor och ett klimatvänligt arbetssätt? Ni kan även fundera på hur ni gemensamt kan arbeta för att minska växthusgasutsläppen.

Exempel på frågor ni kan ställa vid leverantörssamarbeten:

  • Har er verksamhet en klimatpolicy?
  • Redovisar ni era scope 1 och 2-utsläpp?
  • Redovisar ni relevanta aktiviteter i ert scope 3?
  • Har ni en målsättning för att minska era scope 1 och 2-utsläpp?
  • Har ni en målsättning för att minska ert scope 3-utsläpp?
  • Klimatkompenserar ni för er verksamhets klimatpåverkan?
  • Hur viktas klimatpåverkan i er inköpspolicy?
  • Har ni en tjänsteresepolicy för att minska er klimatpåverkan?

Artikel: Det här är scope 3 och därför ska ni räkna med det

Om ni kan få era leverantörer att ta tag i sitt eget klimatarbete finns många vinnare. I och med att er leverantör sannolikt även levererar och samarbetar med andra aktörer och företag kommer ert goda initiativ till reducerade indirekta växthusgasutsläpp ge ringar på vattnet. Även leverantörens andra kunders indirekta växthusgasutsläpp minskas ju.

Här har vi ett exempel hos en av våra egna kunder; de fick sin leverantör i ett europeiskt land att byta till förnyelsebar el i sin produktion vilket ju innebar att även andra kunder till den leverantören minskade sin klimatpåverkan.

Att lyfta frågan om klimatarbete hos era leverantörer är viktigt även om ni får beskedet att de inte har något sådant. Ni sår ett frö hos organisationen i fråga och låter dem veta att det finns en efterfrågan kring leverantörer att integrera klimatarbetet i företagsstrategin. Kanske är ni inte de första som frågar dem, och de inser att om de inte har påbörjat sitt klimatarbete än är det dags att sätta igång!

Vill ni också börja jobba med klimatet? Kontakta oss!

Relaterade artiklar