Fyrdubbling av klimat­kompensation på fyra år

sustainergies klimatkompensation företag

Förra året kunde vi informera att klimatkompensation har ökat med 205 % på den svenska marknaden mellan 2015 – 2019.

Nu har nya uppdaterade siffror kommit från Sustainergies som visar att klimatkompensation fortsätter att öka, samt att det är företagen som står för en stor majoritet av köparna.

Statistiken från Sustainergies undersökning är sammanställd från oss på Tricorona Climate Partner samt våra branschkollegor Zero Mission, South Pole, GoClimate och Vi-Skogen. Mellan 2018 – 2019 mer än fördubblades försäljningen av klimatkompensation, vilket är den största enskilda ökningen under de senaste fyra åren. Under 2020 ökade försäljningen med 108 % och första halvåret 2021 hade redan 65 % av föregående års totalförsäljning uppnåtts. De sammanställda siffrorna pekar på ett tydligt mönster – försäljningen av klimatkompensation fortsätter att kraftigt öka och drygt 90 % av köparna är företag.

En av anledningarna till denna fortsatta ökning är att allt fler företag inser konkurrenskraften i att ha ett etablerat klimatarbete och väljer att sätta vetenskapsbaserade klimatmål i enlighet med 1,5-gradersmålet, där klimatkompensation ingår som en viktig del i strategin.

Jag antog att klimatkompensation skulle bli mindre relevant och sluta öka i och med Corona-pandemin. Ack så fel jag hade! Vi har noterat en ökning av klimatkompensation och våra kunder har sedan länge insett affärsnyttan med detta. Företag som inte arbetar med klimatfrågan och har en fullfjädrad strategi inklusive klimatkompensation halkar helt enkelt efter och tappar sin konkurrenskraft, säger Christian Patay, VD för Tricorona Climate Partner.

Vi är och har länge varit övertygade om att företag har stora möjligheter att skapa förändring i världen. Att klimatkompensera, eller klimatfinansiera, kan jämföras vid att pensionsspara: det är något vi gör idag för att trygga vår framtid.

Artikel: Så skiljer sig våra trädprojekt från andra trädprojekt

Anledningarna till att klimatkompensera är många, både för er egen affärsnyttas skull och klimatets skull. Vi ställer de högsta kraven de klimatfinansieringsprojekt vi erbjuder, klimatnyttan ska vara garanterad och projektet ska också bidra till flera av FN:s globala mål. Tveka inte att höra av er om ni har funderingar!

Relaterade artiklar