Atmoz vinner upphandling med SVT, SR och UR

Kundexempel
svt logga logo

SVT och public servicebolagen utannonserade under våren 2021 en upphandling avseende miljö- och hållbarhetstjänster och analyser.

Atmoz levde bäst upp till kraven och gick vinnande ur upphandlingen. Ramavtalet sträcker sig över 2 år med möjlighet till ytterligare 2 års förlängning.

SVT har varit kunder till oss sedan 2008. Det är alltid kul när vi lyckas skapa långvariga relationer med våra kunder! Nu ser vi fram emot fler år av fortsatt lyckat samarbete, säger Christian Patay, Atmoz

I hållbarhetsrapporten för 2020 har SVT delat upp hållbarhetsarbetet ur tre aspekter; ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet samt social hållbarhet. Under rubriken Ekologisk hållbarhet uppger de att bolaget strävar efter att hantera klimat- och miljöfrågor på ett adekvat sätt i SVT:s programverksamhet samt att begränsa miljöbelastningen i den egna verksamheten och i leverantörskedjan i största möjliga mån.

Artikel: Krav på klimatkompensation vid offentlig upphandling

Några av deras konkreta mål för att minska sin klimatpåverkan är:

  • SVT:s utsläpp av växthusgaser från fordonsanvändning omräknat till CO2e ska minska med minst 50 procent till 2025.
  • SVT:s utsläpp av växthusgaser från flygresande omräknat till CO2e ska minska med minst 20 procent till 2025.
  • SVT ska använda 100 procent förnybar energi år 2025.

Under 2019 startade SVT ett nytt miljöinitiativ, Hållbar dramaproduktion. Syftet är att se till att alla samarbetspartners och underleverantörer inom branschen också aktivt deltar i miljöarbetet och arbetar för att minska sin miljöbelastning.

Artikel: Få dina medarbetare att göra klimatsmarta val 

Vi på Atmoz är stolta och glada över att få fortsätta hjälpa SVT och public servicebolagen att växla upp klimatarbetet!

Läs hållbarhetsrapporten här.

Relaterade artiklar