Så leder Fotografiska vägen mot klimatneutralitet

KundcaseKundexempel
Fotografiska Museet

Fotografiska Museet i Stockholm har länge haft fokus på hållbarhet. Deras restaurang har fått flertalet utmärkelser både för hållbarhet och den goda maten. Deras mål är att bli helt klimatneutrala till år 2023 och vi har kontaktat dem för att höra hur det går och vad som hänt sedan de satte målsättningen.

Sedan 2019 har vi varit klimatpartners med Fotografiska Museet i Stockholm. De har årligen gjort klimatredovisningar och har även satt upp en femårsplan för att uppnå klimatneutralitet med målet att vara klimatneutrala år 2023. Vi har pratat med Martin Wall som är ansvarig över mat, restaurang och hållbara val på Fotografiska museet för att höra hur det går i hållbarhetsarbetet.

 – Allt vi gör ger ju upphov till klimatpåverkan, bara något så litet som att sätta nyckeln i låset på morgonen, säger Martin. Det går helt enkelt inte att helt undvika att göra avtryck på klimatet. Det är hur man sedan tar hand om sin klimatpåverkan som är det viktiga!

Fotografiska Museet har en stark hållbarhetsprofil. De erbjuder hållbara evenemang och restaurangen utsågs 2021 till Sveriges bästa och mest hållbara restaurang av 360 Eat Guide. Samma år prisades de med Guide Michelin Gröna Stjärna som ett kvitto på den fantastiska maten. Deras företagsekonomiska profil utgår från de tre P:na; People, Planet och Profit. De är ett lysande exempel på att man inte behöver kompromissa bort lönsamhet eller kvalitet till förmån för klimatet – utan att man tvärt om kan använda det till sin fördel.

Varför har ni valt att bli klimatneutrala?

– Det är för att sticka ut hakan lite, ett sticka-ut-hakan-mål helt enkelt. Allt vi gör på Fotografiska är ju för att inspirera till en mer medveten värld och det är viktigt för oss att vara ett bra exempel och inspirera andra. Vi ska leva med och inte emot naturen. Därför känns det självklart för oss att bli klimatneutrala.

Vad har ni gjort själva och vad har ni tagit hjälp med?

– Utöver att vi har tagit er till hjälp i själva beräkningarna har vi på egen hand jobbat mycket med att minska vårt klimatavtryck. Det viktigaste och första man ska göra är att mäta sin klimatpåverkan och det är inte förrän man fått det svart på vitt som man faktiskt kan börja jobba med det och sina problematiker. Är det till exempel köldmedier eller proteinkällor som ger störst klimatavtryck? Vilket köldmedium är mest klimateffektivt på marknaden just nu? Den första frågan fick vi svar på i klimatredovisningen, och för att få svar på den andra frågan tog vi hjälp av våra samarbetspartners.

Allt handlar inte om kronor och ören utan om att också rädda världen, så ser vi på det.

Vad har ni fått för nya insikter? Var det något som förvånade?

– Ja, att vi hade så stort klimatavtryck trots att vi arbetar med detta så aktivt! Det var verkligen förvånande. Bara genom att bara göra en första mätning och veta vår klimatpåverkan har vi minskat den avsevärt. Det är otroligt intressant, man tror att man har så bra koll men hela restaurangbranschen består ju ofta av rena gissningar. Så att mäta är verkligen fantastiskt bra.

Vilka förändringar har skett internt sedan ni satte målet om klimatneutralitet?

– Vi har ändrat mängder av saker, hur vi transporterar både gäster och varor och hur ofta varutransporterna ska ske är några exempel. Hela menyn är också uppdaterad och ändrad. Den största chocken efter den första klimatberäkningen var definitivt mejerierna! Det visade sig att mejerier var en av våra största klimatbovar i köket vilket jag aldrig skulle ha trott. Nu har vi fått ner klimatpåverkan från mejerier till endast en tredjedel, det är jag stolt över. Det känns jätteroligt!

Är det något som är utmanande?

– Haha, allt är ju en utmaning! Vi har lovat att bli klimatneutrala och den största utmaningen är nog att jobba med leverantörerna gällande emballage och kartonger och så vidare. Man tjänar väldigt mycket på att få till förändringar i leverantörskedjan, kanske kan vi exempelvis få olivolja i en bag in box? Och överlag skippa onödigt stora, skrymmande förpackningar i hårdplast? Ja, det är definitivt det som är det svåraste: att involvera företagen runt oss.

Har ni prövat att ställa krav?

– Ja vi ställer massa krav på våra leverantörer, men ju större företagen är desto svårare och längre tid tar det för dem att ändra sina rutiner och ställa om sina produktioner. De är absolut med på tåget men det tar tid helt enkelt. Mindre företag och samarbetspartners är oftast lättare. Alla avtal vi skriver med våra leverantörer innebär att vi ställer krav, vi har alltid klimatmål inskrivna i allt vi gör. Det gäller även avtal med leverantörer och samarbetspartners. Allt handlar inte om kronor och ören utan om att också rädda världen, så ser vi på det.

Hur har ert klimatarbete mottagits internt?

– Jättebra! Eftersom vi har en tydlig hållbarhetsprofil finns ju alltid ett visst hållbarhetsintresse hos dem vi anställer, de vet ofta vilka de börjar jobba hos. Men vi har inga motpoler eller motståndare i frågan utan alla är och har varit med på tåget oavsett ålder och yrke.

Slutligen, vad är ditt bästa tips till andra företag som vill jobba mot att uppnå klimatneutralitet?

– Börja mät! Mät så mycket det bara går och ta det därifrån! Insikterna man får av att mäta är ju enorma, så det är absolut mitt bästa tips. Det finns ingen chans att ni kan gissa rätt utan att mäta först, det har jag själv erfarenhet av.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag framåt i klimatarbetet. Är ni nyfikna på att bli klimatneutrala, göra en livscykelanalys, klimatredovisning eller sätta ett Science Based Target är ni alltid välkomna att kontakta oss för ett kostnadsfritt möte.

Läs mer om Fotografiska Museets hållbara evenemang.

Relaterade artiklar