4 snabba frågor till vår LCA-expert

David Lindén, LCA-expert

Tidigare i vår rekryterade Atmoz Consulting LCA-experten David Lindén. LCA eller livscykelanalys ger en bild över en produkt eller tjänsts totala miljöpåverkan. Från utvinning av råvaror, tillverkning, användning och till sist avfallshantering. Vi lät David svara på några frågor för att lära känna honom lite bättre och höra vad han har för tankar om LCA-branschens framtid.  

Hej David! Hur kommer det sig att du har specialiserat dig på LCA? 

– Jag är civilingenjör från KTH från början. Efter examen fortsatte jag som forskningsingenjör på KTH i ett projekt där jag jobbade med livscykelanalys. Sen har jag jobbat med LCA som konsult på Ramboll och specialist på Stena Recycling.  

Berätta lite om din roll! Vad jobbar du med om dagarna? 

– Hittills har jag jobbat mycket med att utveckla vårt LCA-erbjudande. Numera gör vi inte bara enklare produktberäkningar utan även fullständiga livscykelanalyser och EPD:er. Vi ser en väldigt stor efterfrågan på den här typen av tjänster, och jag ser fram emot att hjälpa fler kunder med beräkning och analys av deras data.

Vad är fördelarna med LCA? Varför ska företag investera i det? 

– Det finns många fördelar med att utföra en livscykelanalys. Dels kan det bidra med värdefull information för det interna hållbarhetsarbetet. LCA ger dig fördjupad kunskap om en produkts miljöpåverkan och utgör ett bra underlag för beslut om förbättringar ur ett miljöperspektiv. Det kan också vara en konkurrensmässig fördel, då konsumenter i allt högre utsträckning efterfrågar produkter och tjänster med låg miljöpåverkan och att miljöprestandan är dokumenterad med en LCA. Om man dessutom vill kommunicera ut ett miljöpåstående kring sin produkt eller tjänst, inger det trovärdighet att miljöinformationen baseras på en genomförd LCA. 

Har du någon trendspaning inför LCA-branschens framtid? 

– För det första ser vi en stor ökande efterfrågan på LCA-uppdrag. Fler företag vill ha sin miljöprestanda dokumenterad på ett transparent och jämförbart vis. Vad gäller själva utförandet av LCA, så tror jag att stora delar av arbetet på sikt kommer ersättas av automatiserade lösningar. Det finns redan nu en del verktyg på marknaden och de kommer troligtvis bara bli fler och bättre. Därmed är det inte sagt att detta behöver leda till att behovet av LCA-kompetens blir mindre framöver – snarare tvärtom. Det kommer krävas fler sakkunniga inom området för att säkerställa kvalité av indata, beräkningsmetodik och de resultat som kommer från de olika verktygen. Troligtvis kommer granskningsuppdrag och expertstöd bli en allt större del av arbetet. 

Läs mer om Livscykelanalys

Relaterade artiklar

Inga relaterade artiklar hittades.