Office Management klimatneutrala – uppnår milstolpe i hållbarhets­strategin 

Klara Tengstrand, Office Management

Office Management är ett rådgivande tjänsteföretag och ledande leverantör av produkter inom kontor, kommunikation och IT.

Tillsammans med oss på Atmoz Consulting har deras verksamhet uppnått klimatneutralitet enligt standarden PAS2060. Ett steg på vägen till deras mål att halvera verksamhetens klimatavtryck till 2030 i enlighet med Parisavtalet. Vi tog kontakt med Klara Tengstrand som är hållbarhetsansvarig hos Office Management för att ställa några frågor om hur processen mot klimatneutralitet gått till.  

Varför har ni valt att bli klimatneutrala?  

Det är ett strategiskt beslut för att säkerställa att vi är en långsiktigt konkurrenskraftig leverantör, arbetsgivare, affärspartner och investering för våra ägare. Genom beslutet att vara klimatneutrala motiveras vi till att vara transparenta och förändringsbenägna, att tillsammans med våra kunder minska våra växthusgasutsläpp över tid och ta ansvar för våra utsläpp idag och imorgon. 

Artikel: Definitioner klimatneutralitet

Vad har ni gjort själva och vad har ni tagit hjälp med? 

Vi har själva samlat in all data som är underlaget till beräkningarna vilka ni har hjälpt oss med. Vi har satt reduceringsmålen men fått hjälp av er att kvantifiera och räkna effekten av våra aktiviteter. Ni har tagit fram en kompensationsplan utifrån överenskomna kriterier.  

Vad har ni fått för nya insikter? Var det något som förvånade? 

Även om vi redan innan förstod att påverkan från våra produkter och tjänster är väsentlig har det blivit ett faktum när vi har data att luta oss mot. Utsläpp från produkter och tjänster jämfört med andra utsläpp är mycket större än vi kunde föreställa oss. Med data blir det mer intressant att prata om påverkan från produkter och tjänster med både kunder och leverantörer.  

Hur ser kommunikationen ut gentemot kunderna?   

Den löpande kommunikationen med våra kunder sker främst genom våra säljare och tekniker, där hållbarhet och vårt klimatarbete är en given del, i sälj och löpande behovsanalyser. För att öka medvetenheten hos våra kunder om vad vi gör håller vi webinarier som riktar sig till både befintliga och potentiella kunder. Senast höll vi en presskonferens och släppte en pressrelease för att kommunicera ut att vi nått vår milstolpe om att bli klimatneutrala.  

Är det något som är utmanande?  

Absolut, det tar tid att skapa förändring. Vissa saker är enkla att förändra såsom byte av elavtal. Att däremot göra saker på nya sätt och påverka andra att ta mer medvetna beslut för att minska klimatpåverkan, det tar tid och är definitivt mer utmanande. 

Artikel: Kommunicera klimatneutralitet

Hur har ert klimatarbete mottagits internt?  

Generellt mycket positivt. Till stor del handlar det om att alla ska ha kunskap och veta vad vi gör och vad det bidrar till. Medvetenheten, engagemanget och stoltheten har vuxit enormt. 

Vad är ditt bästa tips till andra företag som vill jobba mot att uppnå klimatneutralitet?  

Förankra beslutet i ledningsgruppen, med en tydlig motivering till varför ni ska göra det. När det finns en samsyn i ledningen är det mycket enklare att genomföra aktiviteter för att uppnå klimatneutralitet. 

På Atmoz Consulting har vi hjälpt företag att beräkna och hantera sin klimatpåverkan sedan 2006. Är ni också nyfikna på att bli klimatneutrala eller göra en klimatredovisning? Ni är alltid välkomna att kontakta oss och boka ett kostnadsfritt möte.  

Relaterade artiklar