Rekordmånga företag klimat­kompenserar

Gold Standard klimatfinansieringsprojekt vindkraft

Precis som föregående år fortsätter den frivilliga marknaden för klimatfinansiering att växa kraftigt. Idag säljs nästan 4 gånger så mycket klimatkompensation i Sverige som för 5 år sedan. Det visar den årliga undersökningen om branschen som vi på Atmoz Consulting har varit med och tagit fram.

Undersökningen har genomförts av Sustainergies utifrån statistik från oss på Atmoz Consulting och våra branschkollegor, GoClimate, South Pole, Vi-Skogen och ZeroMission. Resultatet visar att den totala sålda volymen för 2021 för de största aktörerna är ca 1 700 000 ton CO2-ekvivalenter, en ökning med ca 20% från året innan. Ca 90% utgörs av företags klimatkompensation och knappt 10% från privatpersoner. Sett till de totala utsläppen av växthusgaser som sker i Sverige, ca 45 miljoner ton, utgör den frivilliga klimatkompensationen således fortfarande en liten del.

Bidragande orsaker till ökningen tros vara företags och individers växande kunskap och oro för klimathotet samt insikten att det inte räcker med att endast minska de egna utsläppen för att nå Parisavtalets 1,5°C-mål. Genom klimatkompensation som finansieringsmekanism kan utsläpp undvikas, minskas eller bindas på platser som är mest sårbara för klimatförändringar.

Den frivilliga klimatkompensation som har sålts sker genom projekt i utvecklingsländer med inriktning att påskynda deras klimatomställning. Exempel på projekt kan vara effektiva spisar som minskar behovet av bränsle, bevarande eller återskapande av tropisk skog, trädplantering samt främjandet av förnybar energi. Gemensamt för projekten är att de är certifierade och tredjepartsgranskade enligt vedertagna internationella standarder med krav på att klimatnyttan ska vara spårbar, verifierbar, additionell, mätbar och beständig.

– Fler och fler företag inser att finansiering av klimatlösningar är ett måste för att attrahera och bibehålla både kunder och medarbetare. Att marknaden fortsätter växa så pass mycket även över pandemin förväntade jag mig inte, vilket så klart är fantastiskt! Hos oss märker vi ett ökat fokus på seriösa klimatprojekt där kraven går bortom en certifiering. Transparensen är vital och koppling till den egna verksamheten är önskvärd. Förutom att vi ställer alla klassiska krav på klimatkompensation, är vi på Tricorona Climate Partner unika med att redovisa samtliga makuleringsintyg så att våra kunder kan vara helt säkra och trygga på att den klimatnytta de beställt verkligen har skapats, säger Christian Patay, VD för Tricorona Climate Partner.

Det finns många anledningar till att finansiera klimatprojekt, utöver ett förbättrat klimat ger det även konkurrensmässiga fördelar för er som företag. Vi erbjuder endast klimatprojekt med robusta certifieringar som bidrar till flera av FN:s globala mål. Vill ni veta mer? Tveka inte att höra av er!

Relaterade artiklar