Vi lanserar GHG-screening

Sara Rydenstrand om GHG-screeningen

Atmoz har nyligen lanserat tjänsten GHG-screening som snabbt och effektivt räknar ut företagets klimatavtryck utifrån befintliga kostnadsdata. Vi har grabbat tag i Sara Rydenstrand, Climate Impact Analyst på Atmoz, för att få veta mer.

Hej Sara! Kort sagt, vad är en GHG-screening egentligen?

En GHG-screening är ett sätt att snabbt få en överblick över verksamhetens klimatpåverkan som en indikation på vart man ska lägga sitt krut. Den är enklare än en vanlig klimatberäkning.

Varför ska företag göra en GHG-screening?

Screeningen är en perfekt startpunkt för företag som vill komma igång med klimatarbetet och snabbt få tillgång till uppgifter om sin klimatpåverkan — vi utgår ju från befintliga data vilket gör att företaget självt behöver göra en minimal arbetsinsats. Utifrån GHG-screeningen kan de sedan välja att gå vidare till att göra en klimatberäkning, som är mer noggrann och omfattande men tar också något mer tid i anspråk.

Företag som redan har ett klimatarbete kan också dra nytta av en GHG-screening. De kan använda den för att täcka upp eventuella blind spots i klimatberäkningen och säkerställa att de lägger krutet på rätt ställe.

Det är lätt att göra antaganden kring sina utsläppskällor, men faktum är känslan inte alltid överensstämmer med verkligheten

Vad har företagen att vinna på att göra en GHG-screening?

Det finns ju många anledningar till att företag bör ha ett klimatarbete. Vi vet exempelvis sedan tidigare, både från undersökningar och från våra egna kunder, att företag som på olika sätt arbetar för att minska sin klimatpåverkan sänker sina kostnader. Det är lätt att göra antaganden kring sina utsläppskällor, men faktum är känslan inte alltid överensstämmer med verkligheten. Därför är det bra att börja med en GHG-screening så att man vet att man sätter in insatser på rätt ställe. Screeningen utgör helt enkelt en bra grund att fatta datadrivna beslut.

Screeningen utgör en bra grund att fatta datadrivna beslut

Vad är ditt bästa tips för den som vill screena sitt företag?

GHG-screeningen är ett jättebra sätt att kicka igång klimatarbetet om man känner sig osäker på hur eller var man ska börja. Det går snabbt, kräver inte mycket från kunden, och genererar tydlig information. Man får svart på vitt hur klimatpåverkan ser ut på företaget. Ett annat tips är att ha koll på bokföringen. Eftersom vi utgår från er bokföringsdata så blir resultatet av screeningen mer träffsäkert om ni har en bra struktur på bokföringen.

GHG-screeningen är den senaste i raden av Atmoz klimattjänster som syftar. till att förenkla för företag att vara en del av klimatomställningen. Här kan ni läsa mer om hur GHG-screeningen fungerar och vad den kostar.

Relaterade artiklar