Atmoz finns med på Swedish Climate Startup Map

Om Atmoz
Swedish Climate Startup Map

Svenska startup-företag utvecklar tekniska innovationer och banar väg för att hantera klimatförändringarna. Swedish Climate Startup Map syftar till att öka synligheten för företag som jobbar för att påskynda den gröna omställningen, för att ge företagen bättre förutsättningar att attrahera investerare och kunder och i slutändan skala upp sin teknologi.

Den senaste versionen, där Atmoz är med, visar 479 företag från alla delar av Sverige som erbjuder ett brett utbud av lösningar och teknologier för olika branscher. Företagen valdes ut genom en process som bedömde deras klimatlösningar ur ett helhetsperspektiv. 

Ett av kraven som företag i Swedish Climate Startup Map måste uppfylla är att de utvecklar skalbara lösningar och teknologier med potential att bidra till miljömässig hållbarhet. Dessa lösningar måste vara mer innovativa än de som redan finns på marknaden och ha potential att kunna tillämpas på flera platser.  

Kartan innehåller flera parametrar som kan användas för att hitta företag med olika syften.

Swedish Climate Startup Map

Swedish Climate Startup Map initierades av Sting 2020 som en del av Startup Climate Action, finansierat av Vinnova, för att visa upp startups som arbetar för att skapa förändring och lösa klimatutmaningar. Initiativet leds nu av Chalmers Ventures, Dalarna Science Park, Ignite Sweden, LEAD, SISP Swedish Incubators & Science Parks, och Sting.

Läs också:  Atmoz lanserar automatiserad klimatrapport med Visma

Projektet möjliggörs av den nationella satsningen Omställningslyftet, samfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket och Vinnova, och Hållbar energiåtgärden, finansierad av Energimyndigheten.

Vi på Atmoz är stolta över att vi har placerats på kartan över innovativa företagen som påskyndar klimatomställningen och driver förändringen framåt!

Relaterade artiklar