CarlGustav Solutions: Våra klimatberäkningar har lett till fler affärer

Kundcase
carlgustav solutions

Stomentreprenören CarlGustav Solutions levererar stommar i stål, betong och trä med fokus på kvalitet, säkerhet och hållbarhet. Den svenska byggbranschen har målet att vara helt klimatneutralt fram till 2045 och redan nu är det så att entreprenörer ofta behöver kunna redogöra för sin klimatpåverkan för att kunna ha en chans att vinna anbud och upphandlingar.

Så var det dock inte när stomentreprenören började klimatredovisa för ett par år sedan, menar Patrik Halvardsson som är KMA-chef (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö) på CarlGustav Solutions. Då var det fortfarande i sin linda och det var främst större aktörer som tog klimatarbetet på allvar. CarlGustav Solutions var förhållandevis tidiga med klimatberäkning och det har de vunnit mycket på. Uppdraget gick till Atmoz för att konsultföretaget kan leverera en helhetslösning med möjlighet till både klimatberäkningar, klimatkompensation och strategier.

– Det är till och med så i byggbranschen att det i många fall blivit något av en tröskel, om du inte kan redogöra för din klimatpåverkan så är du helt enkelt inte aktuell för kunden. Det gör att det är ganska stora incitament till att jobba med sådant här, berättar Patrik.

om du inte kan redogöra för din klimatpåverkan så är du helt enkelt inte aktuell för kunden.

En utmaning de ställdes inför i början av sitt arbete var tillgången till korrekt data. Det blev mycket estimeringar och oklarheter. När de nu kontinuerligt beräknat sin klimatpåverkan har det inneburit att de effektiviserat sin datahantering och fått bättre översikt vilket i sin tur underlättat arbetsbördan avsevärt.

– Nu har vi en person som jobbar med en lösning för att löpande ta ut data under året så att vi kan lägga fram rapporter om vårt klimatarbete om det skulle behövas. Detta kommer göra det lättare att följa upp arbetet och jämföra mot specifika perioder, dessutom blir det lättare inför själva beräkningen då vi slipper göra ett krafttag i slutet av varje år för att sammanställa allt. Detta kommer ge oss högre tillförlitlighet i våra beräkningar och underlätta hela arbetet, säger Patrik.

Klimatkonsulterna på Atmoz har, utöver själva beräkningsarbetet, även hjälpt CarlGustav Solutions i kommunikationen gällande klimatarbetet mot kund.

– Våra projektledare har haft stor hjälp av detta då det har fått dem att känna sig tryggare i sitt sätt att kommunicera med kunder gällande klimatarbetet på ett grundat och informerat sätt. Vi förskönar aldrig utan berättar endast vad vi faktiskt har gjort.

För företag som själva går i tankarna om att börja klimatredovisa har Patrik ett tips:

– Få upp databaser tidigt och börja kartlägg! Det kommer att underlätta och förenkla hela processen. Det kommer ni långt på.

Atmoz har sedan 2006 hjälpt verksamheter att beräkna och hantera sin klimatpåverkan genom ett antal tjänster såsom klimatstrategier, beräkning och klimatkompensation

Relaterade artiklar