Turn Energy: Klimatrapportering var ett krav från investeraren

Kundcase
Turn energy

Med devisen ”Save the world from bad energy” jobbar Turn Energy med att bygga och förvalta solparker och sälja grön el till den nordiska marknaden. Som ungt företag behövde de under 2022 ta in externt kapital, och från investeraren kom kravet att hållbarhetsrapportera.

– Vi fick en kravspecifikation från vår investerare som sade ”Det här underlaget och den här informationen behöver ni tillhandahålla” och det enda vi gjorde var att skicka vidare specifikationen till Atmoz som löste det åt oss utan krångligheter, berättar Henrik Lissåker som är CFO på Turn Energy.

– Ja, hade vi ytterligare frågor eller funderingar kring den data som behövdes så upplevde vi att vår kontakt på Atmoz var lättillgänglig och återkopplade snabbt, fyller Aya Ibrahim i. Hon är Business Development Manager på Turn Energy.

Turn Energy arrenderar mark från markägare vilka ofta har ett stort intresse för miljön. Att kunna visa att företaget har en klimatrapport har bidragit till att ro avtalen med markägarna i hamn. Henrik menar att det ger en trygghet och en klar konkurrensfördel att redan ha ett pågående klimatarbete.

det enda vi gjorde var att skicka vidare informationen till Atmoz som löste det åt oss utan krångligheter

Henrik och Aya på Turn Energy

Henrik Lissåker och Aya Ibrahim 

Det ger även en vägledning internt, menar Aya. Att klimatrapporten, som är omfattande och innehåller mycket data och tabeller, även innehåller delar som enkelt förklarar ”key take aways” från varje område med rekommendationer på hur Turn Energy praktiskt kan arbeta vidare är ett stort plus. Det gör klimatarbetet mer konkret och visar en tydlig väg framåt. Henrik upplever att klimatarbetet bidrar med en långsiktighet, i kontrast till andra fokusområden där man ofta arbetar i närtid eller med kvartalsmål.

– Vi är ett ganska litet bolag som inte har interna resurser för att göra en klimatberäkning så vi insåg snabbt att vi behövde hjälp, berättar Henrik. Vi landade i att Atmoz är en bra partner för oss. Från det att vi gick in på hemsidan till det att vi fick slutrapporten så har samarbetet varit mycket snabbt och smidigt.

Ett gediget hållbarhetsarbete med en genomarbetad klimatberäkning kommer att vara fördelaktigt i att attrahera framtida kapital från investerare och andra intressenter. Med det kommer Turn Energy att kunna fortsätta växa och rädda världen från dålig energi.

Läs mer om Turn Energy på deras hemsida.

Atmoz har sedan 2006 hjälpt verksamheter att beräkna och hantera sin klimatpåverkan genom ett antal tjänster såsom klimatstrategier, beräkning och klimatkompensation

Relaterade artiklar