En viktig del i klimatstrategin är kommunikation – att tydligt kommunicera verksamhetens klimatarbete.

Kommunikations­granskning
– steg för steg

01

Uppstartsmöte

Inför mötet skickar vi er inspelat kommunikations­webinar och artiklar att läsa. Under mötet går vi igenom ert klimatarbete, syfte och ambitioner. Och framförallt, vad ni vill uppnå med er kommunikation!

02

Granskning

Er kommunikation skickas över för granskning. Utifrån era förutsättningar kommenterar vi med förbättringsförslag. Vi tar hänsyn till Marknads­föringslagen och miljö­påståenden som ställer extra höga krav.

03

Leverans

Efter ni har mottagit vårt gransknings­dokument så bokar vi in ett möte för genomgång.

tilda winter

Relaterade artiklar