5 viktiga grund­kriterier

Klimat­kompensation

Resan från projektidé till levererad klimatkredit

Gold Standard klimatkompensation Trädprojekt

01

Projektet skapas

Ett projekt skapas via lokala projekt­utvecklare tillsammans med en teknik­leverantör. Projektet minskar växthusgas­utsläpp eller absorberar koldioxid, jämfört med om projektet inte hade utvecklats. Uträkningar görs på hur mycket CO2e projektet bidrar till att förhindra jämfört med om projektet inte skapats och projekt­utvecklaren säkerställer att projektet följer de krav som ställs för att få bli certifierat av Gold Standard eller annat certifieringsorgan.

02

Tredjepartsgranskning

Oberoende tredjepartsrevisorer granskar projektet regelbundet och ser till att det uppfyller den klimatnytta som utlovats. Tredjepartsgranskaren rapporterar till FN eller Gold Standard hur stora utsläppsreduktioner projektet dittills lett till.

Gold Standard klimatfinansieringsprojekt klimatkompensation
Gold Standard klimatfinansieringsprojekt klimatkompensation

03

Certifiering

Projektet certifieras av FN:s certifiering CDM eller Gold Standard som visar att projektet är spårbart och inte skulle blivit utfört utan pengar från klimatkompensation. Certifieringen utgör en garanti på att projektet faktiskt gör klimatnytta. Ett projekt kan bara bli certifierat av CDM och Gold Standard om det uppfyller dessa kriterier.

04

Köp av certifikat

CDM och Gold Standard utfärdar certifikat på minskade växthusgasutsläpp, s.k. Certified/Verified Emissions Reductions (CERs/VERs). För varje ton koldioxid som hindrats från att nå atmosfären tack vare projektet skapas 1 certifikat. Vi köper in certifikat direkt från projektutvecklaren och säljer dessa vidare till dig som kund. När du köper 1 ton klimatkompensation köper du 1 certifikat.

Gold Standard klimatfinansieringsprojekt

Vår leverans­process för klimat­kompensation

1. Order

När ni bestämt er för att klimatkompensera och känner er trygga med valt projekt så lägger vi en order.

2. Faktura och certifikat

Om klimatkrediterna redan för-finansierats av oss finns dessa på vårt egna lager så kan vår leverans garanteras och vi kan då skicka er fakturan och ett certifikat.

Vid de fall volymerna inte finns på vårt lager säkerställer vi först leveranskapacitet med projektutvecklaren innan vi med trygghet kan fakturera och senare skicka er certifikat.

I samband med att vi skickar ut fakturan reserverar vi rätt antal klimatkrediter från projektet.

3. Makulering

När vi mottagit betalning (vanligtvis inom 30 dagar) kan vi fullfölja vår del av uppdraget  – Makuleringen. Detta är det slutliga beviset som ni får på att er klimatnytta har levererats och vi fullföljt vårt uppdrag och våra skyldigheter. Vanligtvis summerar vi ihop en månads samtliga beställningar från ett projekt och genomför makuleringen. Om ni önskar ett unikt makuleringsbevis måste detta meddelas vid orderläggningen.

4. Publicering av makuleringsintyg

2-3 månader efter att vi mottagit er betalning publicerar vi all makulering vi gör. Detta är kopplat till ert respektive fakturanummer och ordernummer. Önskar ni exkluderas från denna publicering måste ni meddela oss.

Webinar om klimatkompensation

Relaterade artiklar