Att klimatkompensera innebär att ni finansierar en åtgärd utanför den egna organisationen.

Klimat­kompensation

Resan från idé till levererad klimatnytta

01

Projektet skapas

Ett projekt skapas via lokala projekt­utvecklare tillsammans med en teknik­leverantör. Projektet minskar växthusgas­utsläpp eller absorberar koldioxid, jämfört med om projektet inte hade utvecklats. Uträkningar görs på hur mycket CO2e projektet bidrar till att förhindra jämfört med om projektet inte skapats och projekt­utvecklaren säkerställer att projektet följer de krav som ställs för att få bli certifierat av Gold Standard eller annat certifieringsorgan.

02

Tredjepartsgranskning

Oberoende tredjepartsrevisorer granskar projektet regelbundet och ser till att det uppfyller den klimatnytta som utlovats. Tredjepartsgranskaren rapporterar till FN eller Gold Standard hur stora utsläppsreduktioner projektet dittills lett till.

03

Certifiering

Projektet certifieras av FN:s certifiering CDM eller Gold Standard som visar att projektet är spårbart och inte skulle blivit utfört utan pengar från klimatkompensation. Certifieringen utgör en garanti på att projektet faktiskt gör klimatnytta. Ett projekt kan bara bli certifierat av CDM och Gold Standard om det uppfyller dessa kriterier.

04

Köp av certifikat

CDM och Gold Standard utfärdar certifikat på minskade växthusgasutsläpp, s.k. Certified/Verified Emissions Reductions (CERs/VERs). För varje ton koldioxid som hindrats från att nå atmosfären tack vare projektet skapas 1 certifikat. Vi köper in certifikat direkt från projektutvecklaren och säljer dessa vidare till dig som kund. När du köper 1 ton klimatkompensation köper du 1 certifikat.

Klimat­kompensationens
5 grund­kriterier

Relaterade artiklar