Genom klimatfinansiering kan ni accelerera den globala klimatomställningen och bli en del av lösningen.

Klimatfinansieringens affärsnyttor

01

Minskad klimatpåverkan

Företag som klimatkompenserar har ofta en betydligt mer ambitiös klimatstrategi och anstränger sig mer för att sänka sina utsläpp än de som inte klimatkompenserar. (Källa: Sylvera)

02

Attraktiv arbetsgivare

Anställda hos företag som tar aktivt ansvar för miljön är mer motiverade och engagerade. Ny studie belyser begreppet “medvetna klimatavhoppare” där över hälften var benägna att säga upp sig om företagets värderingar inte stämmer överens med deras egna. 

03

Ökad kundlojalitet & tillväxt

Genom att klimatkompensera kan företaget bygga starka och långvariga relationer med kunder som prioriterar hållbarhet. Ny studie från McKinsey och Nielsen IQ visar att produkter med hållbarhetsbudskap har en 8% högre tillväxt än produkter som inte har det. 

04

Differentiering & positiv image

Engagemang för klimatet stärker företagets image och gör det mer attraktivt för kunder och investerare. I en konkurrensutsatt marknad kan klimatkompensation hjälpa företaget att differentiera sig genom att visa att det tar ett extra steg för att vara ansvarstagande och hållbart.

Paf

Vi vägleder er

Kontakta oss för rådgivning

Relaterade artiklar