Bhilwara

Grön, ren och förnybar solenergi i Indien

Globala mål
Certifiering
CO2e reduktion

8 697 ton CO₂e/år

Klimatkompensationsprojektet Bhilwara bidrar både till fossilfri solenergi i det indiska elnätet och ger socioekonomiska vinster till regionens invånare. Totalt har 68 000 solcellsmoduler installerats i projektet och ger årlig energitillgång för 30 000 indiska hushåll.

4000

Ton CO2e per år

Tack vare den fossilfria solenergin förhindrar projektet årligen utsläpp av ca 8 700 ton koldioxid. Solenergi är ett av de energislag som troligtvis kommer att spela stor roll i att ställa om till ett grönt och förnybart energinät i Indien. Genom att ersätta smutsig kolkraft bidrar projektet till minskad klimatpåverkan.

4500

MWh per år

Indien är ett land med goda förutsättningar för solenergi med en majoritet soliga dagar under året. Trots detta kommer den största delen av den el som produceras i Indien idag från kolkraft. Förutom att släppa ut överlägset mest koldioxid av de stora energislagen har kol stora negativa effekter på människor och miljö på lokal nivå. I Bhilwara-distriktet i Rajasthan har ett solenergiprojekt installerats med kapacitet att producera förnyelsebar elektricitet på uppemot 9 100 MWh årligen.

1

nya jobb

Utöver den klimat- och miljönytta som solenergin bidrar med finns även ekonomiska och sociala nyttigheter. Projektet har bland annat bidragit till att sjukvården i byn är försedd med tillförlitlig tillgång till förnybar energi dygnet runt. Över 40 trygga anställningar med sjukförsäkring och pension har skapats.