Direct Air Capture

Fångar upp CO₂ ur luften och omvandlar till sten på Island

Typ av projekt

Direct Air Capture

Land

Island

CO2e reduktion

135kg CO₂e / dag

Direct Air Capture – fångar koldioxid från luften

Tänk om det fanns ett sätt att dammsuga luften fri från koldioxid och trycka ner den under marken. Företaget Climeworks har utvecklat en teknik för just detta. För första gången är det möjligt att inte bara förhindra utsläpp av CO₂ (koldioxid) ur atmosfären, utan även att reducera CO₂-utsläpp som redan finns.

80

Kg CO₂e / dag

Med banbrytande Direct Air Capture-teknik fångar Climeworks upp CO₂ från luften, CarbFix blandar den med vatten i en geotermisk energianläggning och pumpar den djupt under jorden. Genom naturliga processer reagerar CO₂ med Islands basaltiska berggrund och förvandlas inom några år till sten, permanent och säkert.

Företaget Climeworks har utvecklat en borttagningsteknik och har sina anläggningar på Island. Anläggningarna suger in luften som fastnar i ett filter som binder CO₂. När filtret är mättat med CO₂ så upphettas det och omvandlas till concentrerad CO₂-gas. Den renade luften släpps tillbaka ut i atmosfären, filtret renas och återanvänds och CO₂-gasen blandas med vatten i en geotermisk energianläggning. Därefter pumpas det ner djupt i Islands berggrund och omvandlas inom några år till sten.

Varför Direct Air Capture?

  • Systemet är skalbart och byggt med vanliga industrikomponenter, vilket gör det lättare att hålla koll på kostnaden.
  • Med Direct Air Capture kan vi avlägsna historiska utsläpp av CO₂, inte bara minska de utsläpp vi redan gör och förhindra de framtida utsläppen.
  • DAC-tekniker kan användas i sektorer och situationer där andra metoder är svåra att applicera, såsom jordbruk, flygindustri, transport och skogsbränder.

Hur funkar det?

Climeworks Direct Air Capture-teknik fångar CO₂ från luften via ett filter. I filtret binds koldioxiden och när det är mättat så upphettas det till ca 100° C. Därefter frigörs CO₂ från filtret och samlas upp som koncentrerad koldioxidgas som blandas med vatten i geotermisk energianläggning som pumpar den djupt under jorden. Genom naturliga processer reagerar koldioxiden med det basaltiska berget och förvandlas permanent till sten inom några år.

Island är en av flera platser runt om i världen som ger ideala förutsättningar för Climeworks banbrytande process. Tekniken är klimateffektiv då mer än 90% av CO₂ som fångas från luften permanent läggs under jorden och stannar där. Luften som har renats från koldioxid släpps tillbaka ut i atmosfären. Climeworks Direct Air Capture-teknik är mindre vatten- och landkrävande än andra CDR-tekniker. CDR står för Carbon Dioxide Removal, alltså avlägsnande av CO₂.

Företaget Climeworks grundades av två ingenjörer i Zürich 2009. De hade tidigare forskat om Direct Air Capture och hur man kan fånga in koldioxid från luften. Under doktorandstudierna testade de och utvecklade tekniken med att fånga in CO2 i ett laboratorium, och det är den tekniken som nu bedrivs i stora, högkvalitativa produktionsanläggningar på Island. Direct Air Capture än en revolutionerande teknik och Climeworks ligger i framkant för den här typen av teknik.

Nej, det här är inte ett vanligt klimatkompensationsprojekt. Klassiska klimatkompensationsprojekt identifieras genom att de är additionella, spårbara och att klimatnyttan redan har blivit gjord. De genomgår noggranna granskningar för att certifieras för att säkerställa högsta möjliga kvalitet. Att stödja Climeworks är att investera i deras teknik och betala för klimatnyttan i förskott.

När du har köpt CO2-avlägsnande från Climeworks får du en bekräftelse på att mängden du betalat för permanent kommer att avlägsnas från atmosfären inom en tidsram på 4 år. När koldioxiden väl lagras permanent under jorden kommer Climeworks att skicka en ny bekräftelse med uppgift att din mängd CO2 framgångsrikt och permanent tagits bort från atmosfären.

De pengar du betalar till projektet går oavkortat till koldioxidavlägsnande. Om du betalar för att ta bort 20 ton från atmosfären tar Climeworks bort precis så mycket. Climeworks kan exakt mäta hur mycket koldioxid deras samlare fångar upp från luften och Carbfix kan mäta exakt hur mycket koldioxid som injiceras under jord och mineraliseras. På CDR-bekräftelsen (bekräftelsen på koldioxidavlägsnandet) som du mottar anger Climeworks att den mängd koldioxid som framgår av din inköpsorder har tagits bort. Ingen annan kan göra anspråk på det beloppet. Climeworks håller sitt CDR-register uppdaterat för att säkerställa all CDR-aktivitet går att spåra.

Den utsläppsminskning som du finansierar via Climeworks är permanent. Koldioxiden som mineraliseras och omvandlas i berget förblir i sin nya form i miljontals år framöver. Processen för att omvandla CO₂ till sten är även mycket säker, inga väderförhållanden eller eld kan skada processen eller orsaka CO2-utbrott.

Climeworks anser att det måste vara möjligt att verifiera att ett projekt inte skulle ha inträffat utan pengar från försäljningen av klimatkompensation. Climeworks anläggningar fångar och lagrar bara koldioxid på uppdrag av kunder som betalar för att en viss mängd CO2 ska tas bort permanent från atmosfären. Utan kundens betalning skulle motsvarande mängd CO2 därmed förbli i atmosfären. Climeworks kan mäta exakt hur mycket koldioxid deras samlare fångar upp från luften och CarbFix kan mäta exakt hur mycket CO2 (blandat med vatten) som injiceras under jorden och mineraliseras. En oberoende revision kan utföras på begäran.

Island är ett av flera platser i världen som ger ideala förutsättningar för den här typen av process på grund av dess bergart basalt. Tekniken är mycket klimateffektiv då över 90 procent av den CO2 som fångas in från luften permanent försvinner från atmosfären.

Climeworks är mitt i processen att få en oberoende tredjepartscertifiering för att kunna kvantifiera och verifiera deras koldioxidminskningar. Climeworks metod är redan verifierad av DNV, ett globalt certifieringsorgan. Inom kort kommer anläggningen Orca att verifieras varefter en fullständig certifiering kommer att utfärdas. Climeworks för även diskussioner med Gold Standard och Verified Carbon Standard och förväntar sig att dessa processer ska resultera i ytterligare certifieringar senast 2023.

Climeworks har utfört ett antal livscykelanalyser på sin teknik med hjälp av oberoende partners. Enligt dem är CO2-utsläppen för byggande, drift och dekonstruktion av en Climeworks-anläggning mindre än 10% av den fångade koldioxiden. De använder spillvärme och förnybar el. Det betyder att för varje ton CO2 som Climeworks tar bort från luften släpper de ut 0,1 ton koldioxid. Målet är att minska detta ytterligare och hamna på 4%.

Islands basaltiska berggrund gör landet optimalt för permanent lagring av koldioxid och här kan så mycket som 50 miljoner ton koldioxid lagras per år. Det finns dock flera platser över hela världen som har samma villkor. Den globala kapaciteten för lagring av koldioxid är enorm och ligger mellan 5 och 30 biljoner ton¹. Du kan hitta andra lämpliga platser till exempel i Nordamerika, Mellanöstern eller Kina.

Videos om projektet