Gujarat

Trippelcertifierat vindenergiprojekt i Indien

Globala mål
Certifiering
CO2e reduktion

158 000 ton CO₂e/år

Tack vare klimatfinansiering står vindkraftsparken och genererar ren, förnyelsebar energi.

Den genererade elektriciteten från de 111 generatorerna matas in i det indiska nätet via det lokala nätet, vilket förbättrar nätfrekvensen och tillgängligheten av elektricitet för de lokala konsumenterna (bybor och förortsbor) vilket ger nya möjligheter för industrier och ekonomiska aktiviteter att etableras i området.

250

miljoner till projektområdet

Projektaktiviteten har lett till en investering på cirka 432,9 crores INR, vilket motsvarar nästan 520 miljoner SEK, till en utvecklingsregion som annars inte skulle ha skett. Det har lett till förbättrad infrastruktur och stor ekonomisk utveckling i regionen.

8

anställda

Hittills har 28 personer i området fått anställning på anläggningen, bl.a. inom områdena administrativt arbete, säkerhet och drift- och underhåll. De som inte haft tidigare arbetserfarenhet börjar med att genomgå ett omfattande utbildningsprogram.

En stor fördel med vindkraft är att den inte genererar avfall vilket gör att det har betydligt renare än andra kraftkällor. Det förhindrar även utsläpp av växthusgaser och påverkar inte den närliggande miljön negativt genom att exempelvis förorena luften. Eftersom vind är förnybart behöver ingen exploatering av resurser göras. Dessa faktorer gör vindenergi till en optimal energikälla.