Myanmar Stoves

Energieffektiva spisar i Myanmar

Globala mål
Certifiering
CO2e reduktion

4 ton CO₂e per spis / år

Det här är det första Gold Standard-certifierade klimatkompensationsprojektet i Myanmar.

Med den energieffektiva spisen räcker det med endast tre grenar för att skapa tillräckligt med värme för kokning och matlagning, vilket minskar bränslebehovet med 50 %. Spisen innesluter både rök och gnistor vilket avsevärt minskar risken för brand i hushållet.

10%

minskad klimatpåverkan

Traditionellt sker matlagningen i landsbygden över öppen eld eller över en trestenskamin. Med dessa matlagningsmetoder krävs stora mängder ved och skogen har bokstavligen bränts ner i matlagningseldar. De energieffektiva spisarna från Myanmar Stoves Campaign minskar vedförbrukningen med 50 %, luftföroreningarna med 80 % och CO2-utsläppen med 60 %.

20 000

spisar sålda

Fler än 165 000 människor drar nytta av spisarna i över 1000 av Myanmars byar. Tack vare spisarna sparar varje hushåll motsvarande 350 svenska kronor per år vilket uppgår i totalt 245 miljoner kronor.

100

nya jobb

Myanmar Stoves Campaign tillhandahåller spisen Envirofit M5000 till ett subventionerat pris vilket skapar välbehövliga sysselsättningsmöjligheter för spisförsäljare. Certifierade spisleverantörer får därmed ett genomsnittligt årligt inkomsttillägg på över 2500 svenska kronor från försäljningsprovisioner. Mer än 1000 försäljare är utbildade för att sälja spisarna.