Nicaforest

Småskaligt återbeskogningsprogram i Nicaragua med hög effekt

Globala mål
Globala målen (Sustainable Development goals) mål 3 12 13
Certifiering
Gold Standard for the global goals
FSC logga
CO2e reduktion

45 624 ton CO₂e

Skogarna erbjuder en naturlig livsmiljö för inhemska djur och växter, skyddar och berikar jorden, sparar och filtrerar vatten och bidrar till att mildra växthuseffekten.

Projektet skyddar de återstående delarna av inhemsk vegetation i Nicaragua och skapar ytterligare naturskyddsområden vid floderna.

30 000

ton CO2e

I slutet av 2018 hade Nicaforest-programmet bundit 45624 ton CO2e. Programmet har 490 hektar mark under förvaltning och bidrar till skapandet av en hållbar värdekedja genom att arbeta nära lokala markägare i ett Shared Benefit Scheme. Projektet har även ett nära samarbete med lokala universitet för att möjliggöra kunskapsöverföring . Målet är att ge möjligheter till unga yrkesverksamma som vill stärka sina kunskaper inom området hållbart skogsbruk, därför erbjuder de även praktikplatser.

200 000

träd planterade

Mer än 360 000 träd har planterats på 4 olika trädfarmer i Nicaragua. Eftersom de endast planterar på avskogad mark är cirka 25-30 % av gårdarna naturskyddsområden där naturskogar lämnas skyddade vilket förbättrar den inhemska biologiska mångfalden.

10

nya jobbtillfällen

Genom att etablera teakplantager på avskogade områden har projektet gett mer än 200 arbetstillfällen under planteringsperioderna och cirka 30 permanenta jobb för att upprätthålla skogsskötseln till högsta standard. Anställningarna kommer med lönekontrakt, social trygghet och lika lön för män och kvinnor.