Safe Water

Säkrar tillgången till rent vatten

Globala mål
Globala målen (Sustainable Development goals) mål 3 5 6 13
Certifiering
Gold Standard for the global goals
CO2e reduktion

100 000 ton CO₂e / år

Rent vatten är en mänsklig rättighet

Vi är många som tar tillgången till vatten för givet. Det är kanske inte så märkligt då det utgör ett av våra mest basala behov. Trots det har över 750 miljoner människor världen över inte tillgång till rent dricksvatten. Bristen på sanitärt vatten har allvarliga konsekvenser för människors, speciellt barns hälsa. Ungefär 290 000 barn under fem dör varje år av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och dålig sanitet. Det är 800 barn varje dag.

Safe Water renoverar och bygger ut brunnar

Projektet Safe Water bygger ut och renoverar befintliga brunnar i behövande lokalsamhällen världen över. Ett djupt hål (uppemot 100 meter) borras i marken för att nå vatten som inte är förorenat och ordentliga rör installeras tillsammans med en handpump. Lokala arbetare rekryteras och utbildas i hur de underhåller brunnen för att säkerställa långsiktig tillförsel av rent och säkert vatten.

Projektet reducerar både skogsskövlingen och västhusgasutsläppen

Safe Water-projektet har förändrat livet för tusentals människor. När rent vatten inte finns tillängligt kokas vattnet för att renas, ofta på ineffektiva vedspisar. Projektet bidrar till att hushållen konsumerar mindre ved, vilket reducerar både skogsskövlingen och växthusgasutsläppen från kokningen. Dessutom frigör det enorma mängder tid som tidigare gått åt till att samla ved, en börda som oftast innehas av kvinnor och barn.

Aktuellt projekt: Eritrea