Safe Water

Mikroskaligt vattenprojekt i Sierra Leone

Globala mål
Certifiering
CO2e reduktion

100 000 ton CO₂e / år

Vattenprojektet återställer och underhåller borrhål i samhällen i Kono-distriktet i östra Sierra Leone.

Sierra Leone står inför stora utmaningar när det gäller trygg vattenförsörjning, särskilt på landsbygden där över 50 % av befolkningen saknar tillgång till en ren vattenkälla. CO2balance arbetar nära med CODE-SL, en lokal organisation i Sierra Leone, för att restaurera och underhålla borrhål och för att säkerställa att goda sanitära metoder följs i samhällena för att säkerställa att de får tillgång till rent vatten.

10

minskning av vattenburna sjukdomar

Det är avgörande att hålla området runt borrhålet fritt från föroreningar för att säkerställa att rent vatten är fortsatt tillgängligt för samhället. Det minskar förekomsten av magrelaterade sjukdomar och vattenburna sjukdomar med 60 %.

+ 20 000

människor får tillgång till rent vatten

Lokala pumparbetare får omfattande utbildning i underhåll av borrhål, medan hela samhällen utbildas i goda sanitära rutiner för att säkerställa att borrhålen inte kan bli förorenade. Detta minskar avsevärt trycket på skogarna genom att minska behovet av ved, samtidigt som man säkerställer att den tid som ägnas åt att samla in vatten och ved minskar avsevärt för alla samhällsmedlemmar, särskilt kvinnor och barn, på vilka bördan av dessa uppgifter faller oproportionerligt mycket på.