Toyola Cookstoves

Energieffektiva spisar i Nigeria

Globala mål
Certifiering
CO2e reduktion

0,4 ton CO₂e per spis / år

Projektet Toyola Cookstoves ersätter traditionella, ineffektiva spisar som används av majoriteten av hushållen i Nigeria. Effekten är reducerade koldioxidutsläpp, minskad avskogning och förbättrad hälsa bland befolkningen.

Traditionella spisar förorenar omgivningen

Från ett fönster i en liten by utanför huvudstaden Abuja bolmar svart rök. Där inne lagar en kvinna Amala, en traditionell nigeriansk rätt gjord på jamsmjöl. 70% av alla hushåll i Nigeria lagar sin mat med hjälp av träkol, antingen på traditionella spishällar eller över öppen eld. Röken som bildas förorenar luften, vilket kan leda till ögonproblem, luftvägsinfektioner och hjärt- och kärlsjukdomar. Efter AIDS och malaria är sjukdomar relaterade till matlagning den vanligaste dödsorsaken och tar tiotusentals liv i Nigeria varje år.

220 000

spisar sålda

Projektet Toyola Cookstoves tillverkar en typ av spis som minskar luftföroreningarna och bränsleförbrukningen med 30%. Via ett keramiskt foder ökar förbränningseffektiviteten och värmen hålls bättre. Genom att använda en spis från Toyola Cookstoves kan en familj spara 80 Euro per år på inköp av bränsle, en betydande summa då medelinkomsten i ett genomsnittligt hushåll i Nigeria ligger på 250 Euro per år.

10

nya jobb

Toyola Cookstoves ökar hela tiden i popularitet och projektet sysselsätter 170 personer i tillverkningen. Försäljningen sker via återförsäljare eller lokala säljagenter. Ombuden är ofta kvinnor som genom projektet fått chansen att bygga upp sina egna företag och skapa en självständig inkomst. De familjer som är extra utsatta erbjuds möjligheten att köpa spisen på kredit. Då får dem en liten burk där de uppmuntras spara motsvarande summa som hade gått åt till att köpa bränsle till en traditionell spis, tills hela summan är återbetald.

500 000

ton CO2 hitills reducerat

Konsekvenserna av klimatförändringarna kan märkas överallt i Nigeria. Stormfloder blir allt vanligare, åkermarker blir knappare och biodiversiteten i landets skogar är ur balans på grund av kraftig avskogning. Toyola Cookstoves minskade användning av träkol är därför ett viktigt steg på vägen för att rädda de skogar som fortfarande finns kvar och minska koldioxidutsläppen.