Samarbets­partners

Vi fokuserar på klimatfrågan (FNs hållbarhetsmål 13). Det gör vi genom att stötta företag och organisationer att beräkna sin klimatpåverkan och nå sina klimatmål. För att komplettera vår expertis och för att möjliggöra ett helhetsgrepp om hållbarhetsfrågan har vi samarbeten med några branschkollegor.

Vill ni samarbeta med oss?

Ingen kan vara bäst på allt. Därför tycker vi att samarbeten är viktigt.