En livscykelanalys (LCA) ger en helhetsbild över en produkt- eller tjänsts miljöpåverkan.

Arbetsprocess

01

Definiera och avgränsa

Vi genomför ett scopingmöte för att definiera syftet med studien. Utifrån detta bestäms analysens omfattning och eventuella avgränsningar.

02

Inventera

Med hjälp av våra verktyg samlar ni in relevant data. Vi finns som stöd i hela processen.

03

Beräkna

Utifrån datan beräknar vi livscykelns miljöpåverkan med hjälp av LCA-verktyget SimaPro och lämplig emissionsdatabas

04

Dokumentera och kommunicera

Resultatet redovisas i en rapport som efterlever relevanta standarder. Vi hjälper er att förstå och kommunicera resultatet.

Webinar om LCA