1,5°C Business Playbook

Vi är partners till 1,5°C Business Playbook

 

Atmoz Consulting är partner till 1,5°C Business Playbook och en del av Exponential Roadmap Initiative. Som partner åtar vi oss att ligga i frontlinjen i klimatarbetet, att bidra till klimatåtgärder i samhället och att aktivt jobba mot ett halverat växthusgasutsläpp före 2030.