Våra tjänster

Klimatberäkning

För er som vill påbörja, eller fortsätta, med klimatstrategin på företaget som en del av er klimatstrategi.

Klimatkompensation

I ett parallellt spår med reduktioner är klimatkompensation en oslagbar kombination för att snabbt hantera sin fulla klimatpåverkan.

Livscykelanalys

En livscykelanalys ger er ökad förståelse för var i värdekedjan en produkts klimatpåverkan äger rum.

Granskning

För er som väljer att göra klimatberäkningen på egen hand men vill ha en oberoende granskning.

Klimatneutral

En klimatredovisning av samtliga scope och kategorier inklusive reduktionsplan, för er som vill ta nästa steg i klimatarbetet.

Utbildningar

Vi anordnar både webinarier och fysiska utbildningar. Ni kan även boka utbildningar efter egna önskemål.