Våra tjänster

Klimatberäkning

För er som vill påbörja, eller fortsätta, med klimatstrategin på företaget som en del av er klimatstrategi.

Klimatneutral

En klimatredovisning av samtliga scope och kategorier inklusive reduktionsplan, för er som vill ta nästa steg i klimatarbetet.

Utbildningar

Vi anordnar både webinarier och fysiska utbildningar. Ni kan även boka utbildningar efter egna önskemål.

Livscykelanalys

En livscykelanalys ger er ökad förståelse för var i värdekedjan en produkts klimatpåverkan äger rum.

Klimatkompensera

Genom att klimatfinansiera hjälper vi länder med sämre förutsättningar att utvecklas hållbart.