En bra klimatstrategi fungerar som en färdplan för hur ni ska minska er klimatpåverkan.

Exempel på vad som kan ingå i arbetet med en klimatstrategi

Med utgångspunkt i dessa punkter utformar vi tillsammans med er ett program som mynnar ut i en strategi för det ni vill uppnå i klimatarbetet. Ett långsiktigt framgångsrikt strategiarbete kräver ofta förändringar av attityder och arbetssätt. Det kan vi hjälpa er med!

Utöver att minska växthusgasutsläppen kan en klimatstrategi utgöra underlag för produktdifferentiering, hållbar affärsutveckling och kommunikation kring hållbarhetsarbete. Genom att ha en tydlig klimatstrategi och kommunicera denna kan ni få med er kunder och samarbetspartners på resan och skapa engagemang kring vad ni gör för att minska er klimatpåverkan.