Villkor

Sekretess

Atmoz behandlar all din personliga information med största försiktighet.

Information om dig och dina personliga uppgifter kommer bara användas för att kunna kommunicera med dig och för att genomföra de uppgifter du begärt av oss.

Vi kan komma att dela med oss av dina personliga uppgifter till andra företag som utför tjänster åt oss. I sådant fall kommer vi att sträva efter att informationen endast används för att genomföra de uppgifter vi begärt från dem och att all information behandlas konfidentiellt.

Vi kommer att lämna ut personliga uppgifter i den grad som krävs av gällande lag eller om domstol eller myndigheter så kräver, eller för att säkerställa att vi följer gällande lag. Denna sekretesspolicy täcker inte informationshantering som utförs av tredje part som länkas till från denna sajt.

Personuppgifter

Vi följer GDPR den nya dataskyddsförordningen, vilket betyder att vi respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Atmoz Consulting är enligt personuppgiftslagen (1998:204), och från den 25 maj 2018 dataskyddsförordningen, ansvariga för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt.

Dina uppgifter används för att du ska kunna få aktuell information om Atmoz Consulting AB och Klimatkompensera.se och vårt främsta arbete med att skapa bättre förutsättningar för privatpersoner och företag att reducera sin klimatpåverkan. Personuppgifter som lämnas till Atmoz Consulting AB kommer att behandlas för att kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning eller om behandlingen är nödvändig för Atmoz Consulting AB berättigandes intressen förutsatt att den registrerades intresse av skydd inte väger tyngre.

Personuppgifterna kan komma lämnas ut till samarbetspartners, andra koncernbolag, ombud eller underleverantörer som Atmoz Consulting AB anlitat för att fullgöra sina förpliktelser i detta avtal. Vidare kan personuppgifterna komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och förbättra tjänster och produkter. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknadsföringsmål. Du som kund som motsätter dig att personuppgifterna behandlas för marknadsföringsmål kan när som helst, för att förhindra sådan behandling meddela Atmoz Consulting AB.

Du har även rätt att på egen begäran få besked om vilka uppgifter som lagrats om dig. Begäran ska vara skriftlig och undertecknad. Om du önskar rätta, radera eller begränsa dina personuppgifter eller inte längre önskar få kommunikation finns kontaktuppgifter nedan.

Cookies

Atmoz Consulting AB använder Cookies för att förbättra användarupplevelsen när du besöker vår webbplats klimatkompensera.se. Detta i syfte att förbättra användarupplevelsen när du besöker webbplatsen.

Vad är en cookie?
Det finns två olika cookies: sessionscookie och permanenta cookies. En sessionscookies raderas när webbläsaren stängs ned. En permanent cookie sparas på datorn under en viss tidsperiod.

Dessa två typer av cookies kan utfärdas av olika aktörer (första eller tredje part) för att sparas på din dator. Första part cookies placeras i din webbläsare av Atmoz Consulting AB och tredje parts cookies placeras av andra aktörer än Atmoz Consulting AB. Vår webbplats använder både sessionscookies och permanenta cookies.

Blockera eller ta bort cookies
De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Om du inte vill tillåta att cookies sparas på din dator kan du ändra det i webbläsarens inställningar på din dator, samt radera cookies som har sparats på din dator. Beskrivning av hur du gör detta återfinns i instruktionerna till din webbläsare alternativt i din webbläsares hjälpfunktion.

Om du väljer att neka de cookies som används på vår webbplats kan det komma att innebära att webbplatsen inte kommer att fungera korrekt.

Så kontaktar du oss

Om du har synpunkter, frågor eller klagomål på hur vi hanterar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss eller Datainspektionen.

Datainspektionen
Telefonnummer: 08-657 61 00