En GHG-screening ger en översikt av er verksamhets klimatpåverkan.

Vill ni veta mer om GHG-screening?

Vanliga frågor om GHG-screening

En screening passar för företag som vill vara säkra på att de täcker in alla delar i sin GHG-beräkning. Det kan vara företag som kommer omfattas av CSRD, företag som vill bli klimatneutrala eller ska sätta ett Science Based Target. Eller för företag som ska börja klimatredovisa enligt GHG-protokollet och vill få en översiktsbild över vilka kategorier de bör lägga fokus på.

Nej, en screening ersätter inte er årliga klimatredovisning. Däremot utgör den ett arbetsunderlag för att förbättra redovisningen. Ni kan även komplettera resultaten av GHG-screeningen i klimatredovisningen för att göra den mer heltäckande.

Resultatet av GHG-screeningen levereras i Excel-format med diagram, tabeller och tillhörande förklarande och vägledande texter för ert fortsatta arbete med årliga klimatberäkningar. 

För att göra en GHG-screening behöver ni förse oss med information om ekonomiska uppgifter, uppgifter om antal anställda samt svara på några andra frågor. Sedan sköter vi resten.

En GHG-screening kan fungera som ett verktyg för att sätta ett SBT där minst 2/3 av scope 3 måste inkluderas i målsättningen. För att veta vad som utgör 2/3 är en screening ett bra verktyg att använda sig av. Kommande hållbarhetslagstiftning (CSRD) kräver också att verksamheter som omfattas av lagen ska screena sina totala GHG-utsläpp och identifiera signifikanta scope 3 kategorier baserat på uppskattade utsläpp och andra kriterier så som ekonomiska data (ESRS-E1).

Screeningen i sig är inte ett tillräckligt underlag för att sätta SBT och är inte ett komplett underlag för CSRD. Däremot är det ett arbetsunderlag och ett steg på vägen mot ett SBT eller CSRD-redovisning.