En GHG-screening ger en översikt av er verksamhets klimatpåverkan.

Arbetsprocess

01

Bestäm tillvägagångssätt

Vi erbjuder två sätt att genomföra GHG-screeningen på, antingen genom SIE-fil eller genom kostnadskategorier. Ni väljer verksamhetsår.

02

Screening

Vi screenar ert underlag och tar fram data på hur ert klimatavtryck ser ut.

03

Leverans av resultat

Vi levererar resultatet av screeningen till er. Ni får det i Excel-format med diagram, tabeller och tillhörande förklarande och vägledande texter. Det kan ni använda för ert fortsatta arbete med årliga klimatberäkningar.

Vanliga frågor om GHG-screening

En screening passar för företag som vill vara säkra på att de täcker in alla delar i sin GHG-beräkning. Det kan vara företag som kommer omfattas av CSRD, företag som vill bli klimatneutrala eller ska sätta ett Science Based Target. Eller för företag som ska börja klimatredovisa enligt GHG-protokollet och vill få en översiktsbild över vilka kategorier de bör lägga fokus på.

Nej, en screening ersätter inte er årliga klimatredovisning. Däremot utgör den ett arbetsunderlag för att förbättra redovisningen. Ni kan även komplettera resultaten av GHG-screeningen i klimatredovisningen för att göra den mer heltäckande.

Resultatet av GHG-screeningen levereras i Excel-format med diagram, tabeller och tillhörande förklarande och vägledande texter för ert fortsatta arbete med årliga klimatberäkningar. 

För att göra en GHG-screening behöver ni förse oss med information om ekonomiska uppgifter (SIE-fil eller kostnadskategori), uppgifter om antal anställda samt svara på några andra frågor. Sedan sköter vi resten.

En GHG-screening kan fungera som ett verktyg för att sätta ett SBT där minst 2/3 av scope 3 måste inkluderas i målsättningen. För att veta vad som utgör 2/3 är en screening ett bra verktyg att använda sig av. Kommande hållbarhetslagstiftning (CSRD) kräver också att verksamheter som omfattas av lagen ska screena sina totala GHG-utsläpp och identifiera signifikanta scope 3 kategorier baserat på uppskattade utsläpp och andra kriterier så som ekonomiska data (ESRS-E1).

Screeningen i sig är inte ett tillräckligt underlag för att sätta SBT och är inte ett komplett underlag för CSRD. Däremot är det ett arbetsunderlag och ett steg på vägen mot ett SBT eller CSRD-redovisning.

Atmoz erbjuder två typer av screening baserat på verksamhetens tillgängliga format på ekonomiska data.

Screening SIE kostar 15 000 SEK

Screening kategori 10 000 SEK

Vill ni veta mer om GHG-screening?