Vi vet att företag kan förändra världen.

Atmoz Consulting

Klimat­redovisning

Klimat­neutralitet

Science based targets

Klimat­kompensation

Klimatarbete skapar lönsamma affärer

Det fanns en tid då klimatarbete endast handlade om att göra något bra. Med ökade omvärldskrav och ny lagstiftning så är ett aktivt klimatarbete numera en förutsättning för att skapa goda och lönsamma affärer!

+ över tusen andra företag

Svårt att veta var ni ska börja?

På gång

Kom igång med klimatarbetet

 

14 februari 10:00 – 10:45

Läs mer

Från greenwashing till impact communication

 

7 mars 10:00 – 10:45

Läs mer

Så blir ni klimatneutrala

 

21 mars 10:00 – 10:45

Läs mer

Livscykelanalys – så fungerar det

 

18 april 10:00 – 10:45

Läs mer

Bli klimat­pionjärer

Projektet Orca är världsunikt och Direct Air Capture-tekniken är en framtids­innovation. I en kemisk process separeras koldioxid­molekyler från luften som sedan via en termiskt process pumpas ner i berg­grunden där de ombildas till sten och förvaras permanent och säkert.

Vi grundades 2006 och drivs av en tro att företag kan förbättra världen genom sitt klimat­arbete och samtidigt öka lönsamheten!

Är ni redo att ta nästa steg i ert klimatarbete?

Läs mer