Vi vet att företag kan förändra världen.

Atmoz Consulting

01

Framtidssäkring

Från och med 2023 kommer stora bolag enligt lag behöva klimatrapportera och de ställer i sin tur krav på leverantörer. ¹

02

Riskhantering

Identifiera och hantera fysiska och marknadsrelaterade risker relaterade till klimatförändringarna.

03

Lönsamhet

Företag som fokuserar på sitt klimatarbete vinner fler affärer och blir mer konkurrenskraftiga på marknaden.²

04

Varumärke

Att transparent berätta om sina klimatinitiativ stärker varumärket, särskilt bland konsumenter, medarbetare och investerare.³

Klimatarbete skapar lönsamma affärer

Det fanns en tid då klimatarbete endast handlade om att göra något bra. Med ökade omvärldskrav och ny lagstiftning så är ett aktivt klimatarbete numera en förutsättning för att skapa goda och lönsamma affärer!

Klimat­redovisning

Klimat­neutralitet

Science based targets

Klimat­kompensation

+ över tusen andra företag

På gång

Livscykelanalys – så fungerar det

 

18 april 10:00 – 10:45

Läs mer

Klimatberäkna enligt GHG-protokollet

 

25 april 09:00 – 15:00

Läs mer

Klimatpsykologi – praktiska verktyg för att skapa beteendeförändring

 

9 maj 10:00 – 10:45

Läs mer

Crash course i Exponential Roadmap Initiative

 

23 maj 10:00 – 10:45

Läs mer

Klimatfinansiera och accelerera omställningen

Det finns över 10 000 klimatprojekt, 1 000 projektutvecklare och fler än 20 olika certifieringar på marknaden. Med nästan två decenniers erfarenhet vägleder vi er till de projekt som skapar mest nytta – för både er och klimatet.

Svårt att veta var ni ska börja?

Läs mer