Vi vet att företag kan förändra världen.

Atmoz Consulting

01

Framtidssäkring

Från och med 2023 kommer stora bolag enligt lag behöva klimatrapportera och de ställer i sin tur krav på leverantörer. ¹

02

Riskhantering

Identifiera och hantera fysiska och marknadsrelaterade risker relaterade till klimatförändringarna.

03

Lönsamhet

Företag som fokuserar på sitt klimatarbete vinner fler affärer och blir mer konkurrenskraftiga på marknaden.²

04

Varumärke

Att transparent berätta om sina klimatinitiativ stärker varumärket, särskilt bland konsumenter, medarbetare och investerare.³

Atmoz lanserar automatiserad klimatrapport

Vi tycker att klimatarbete ska vara enkelt och tillgängligt för alla företag. Därför revolutionerar vi företagens klimatarbete genom att lansera en helt automatiserad klimatrapport tillsammans med Visma.

Klimat­redovisning

Klimat­neutralitet

Science based targets

Klimat­kompensation

+ över tusen andra företag

Klimatfinansiera och accelerera omställningen

Det finns över 10 000 klimatprojekt, 1 000 projektutvecklare och fler än 20 olika certifieringar på marknaden. Med nästan två decenniers erfarenhet vägleder vi er till de projekt som skapar mest nytta – för både er och klimatet.

Svårt att veta var ni ska börja?

Läs mer