Granskning av klimatberäkningar och klimatrapporter i enlighet med GHG-protokollet

Arbetsprocess

01

Uppstartsmöte

För att göra granskningen så smidig som möjligt börjar vi med ett möte där vi tillsammans går igenom relevant underlag för att få överblick och förståelse.

02

Granskning

Vi genomför granskning av ert underlag utifrån GHG-protokollets riktlinjer. När första granskningsrundan är gjord skickar vi er ett granskningsdokument med sammanställd feedback. Vi tar ett möte vid behov och går igenom eventuella funderingar. Därefter får ni tid att revidera och skicka tillbaka ert reviderade underlag om så behövs.

03

Granskningsutlåtande

När granskningen är slutförd utfärdar vi ett granskningsutlåtande som ni kan använda internt eller publicera i samband med er klimatrapport. Ni får även en kort granskningsrapport med summering över granskningsprocessen.

Vill ni göra er egen klimatberäkning? Ladda ner vår kostnadsfria mall!

Om granskning av klimatberäkning och klimatredovisning

Kostnaden beror på omfattning av beräkningen (satta systemgränser), om ni önskar få både klimatberäkning och klimatrapport granskade och hur strukturerad ert beräkningsunderlag är. Mellan tummen och pekfingret ligger en granskning mellan 30 000 – 90 000 SEK

Den här tjänsten riktar sig till företag och organisationer som har utfört egna klimatberäkningar och klimatrapporter och som vill ha en oberoende granskning av dessa för att säkerställa deras korrekthet.

En klimatberäkning är en process där man uppskattar hur mycket växthusgaser som släpps ut av en organisation genom att analysera dess verksamhet. En klimatrapport är en dokumentation av resultaten från denna beräkning och andra åtgärder som organisationen vidtar för att minska sin klimatpåverkan.

Vår granskningsprocess syftar till att kontrollera om organisationen har följt de krav som anges i GHG-protokollet och ge feedback på eventuella brister.

Vi börjar med ett uppstartsmöte där vi diskuterar era behov och önskemål. Vi går igenom relevanta filer tillsammans för att förstå ert underlag och sätter därefter igång med granskningen. Under processen kan det bli ett eller flera uppföljningsmöten för att klargöra eventuella frågor. När vi har granskat klimatberäkningen och klimatrapporten skickar vi er ett granskningsdokument med sammanfattade kommentarer och input. Vi går därefter igenom dessa kommentarer med er och ger er möjlighet att revidera och skicka in ert reviderade underlag. När allt ser bra ut, utfärdar vi ett granskningsutlåtande som bekräftar att organisationens beräkning och rapportering är utförd i enlighet med GHG-protokollet. Vi tillhandahåller även en kort granskningsrapport som summerar granskningsprocessen.

En oberoende granskning ger trygghet i att ni har utfört beräkningar och rapportering i enlighet med GHG-protokollet och därmed kan stå bakom ert resultat. Detta kan hjälpa er att bygga förtroende hos kunder och leverantörer, men även visa internt på att ni tar ett seriöst grepp om ert klimatarbete.

Vill du veta mer om processen?

Relaterade artiklar