En klimatberäkning och klimatredovisning hjälper er få en överblick av er klimatpåverkan och därigenom ett underlag för var ni mest effektivt kan minska era växthusgas­utsläpp.

Arbetsprocess

01

Kartläggning av växthusgasutsläpp

Med utgångspunkt i GHG-protokollets rapporterings­­kategorier kartlägger och bestämmer vi i samråd med er vad er klimat­beräkning ska omfatta. Minimum är scope 1 och 2.

02

Datainsamling

Med hjälp av våra verktyg samlar ni (eller vi) in data om verksamheten från interna system och leverantörer. Datan levereras till oss och vi gör rimlighets­bedömningar av underlaget, för att senare kunna säkerställa korrekta beräkningar.

03

Beräkning och rapport

Vi beräknar och rapporterar er klimatpåverkan i ett format som följer GHG protokollet. Resultatet presenteras uppdelat på kategorier av utsläpps­källor, scopes, samt med analyserande kommentarer, nyckeltal med mera. Allt innehåll i er klimat­beräkning kan skräddarsys efter era önskemål.

Beate Hennessy, Svedbergs group
Kund Carlgustav solutions

Skicka mig en exempelrapport för verksamhetsredovisning

Om klimat­beräkning och klimatredovisning

Det är svårt att ge ett exakt pris på vad en klimatberäkning kostar då det beror på ett flertal faktorer. Vilken omfattning ska klimatberäkningen ha, vad ska ingå, och hur lätt är det att få tag på relevant data? Det är några faktorer som spelar in, men generellt kan en klimatberäkning och -redovisning kosta mellan 40 000 – 150 000 kronor.

Vad som ska ingår i just er klimatberäkning bestämmer vi tillsammans. En vanligt förekommande klimatberäkning för tjänsteföretag är att redovisa scope 1 och 2 samt delar av scope 3; exempelvis tjänsteresor, logistikflöde och avfall. Har ni målet att bli klimatneutrala finns det striktare regler för vad som ska ingå.

Företag beräknar sin klimatpåverkan genom att samla in data om sina utsläpp från olika källor som transport, energianvändning och produktion. Därefter beräknas utsläppen med hjälp av standardiserade metoder och verktyg. Att ta hjälp av experter är viktigt för att säkerställa en heltäckande och jämförbar rapportering. Vi kan hjälpa er med allt från insamling till beräkning och analys av er klimatpåverkan.

En anledning till att klimatberäkna företagets klimatavtryck är att få en överblick över företagets klimatpåverkan och identifiera möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser. Det kan också hjälpa er att sätta upp mål för minskade utsläpp och att kommunicera er klimatprestanda till era kunder och partners. Att ha ett aktivt klimatarbete ökar lönsamheten enligt många rapporter.

De vanligaste utsläppen som inkluderas i en klimatberäkning är direkta utsläpp från företagets verksamhet (scope 1), indirekta utsläpp från inköpt energi (scope 2) och utsläpp från produktanvändning (scope 3).

Läs mer om Scope 1, 2 och 3. 

En klimatberäkning är en teknisk utvärdering av klimatpåverkan från en specifik produkt eller process. En klimatredovisning är en mer omfattande rapport som innehåller information om företagets klimatpåverkan, strategier för minskning av utsläpp, och annan information relaterad till företagets klimatarbete.

Genom att identifiera var de största växthusgasutsläppen sker och fokusera på minskning där det är mest effektivt kan företaget minska sina kostnader. Dessutom kan minskad klimatpåverkan leda till minskade skatter och avgifter, vilket också kan leda till kostnadsbesparingar.

Ja, en klimatberäkning kan hjälpa företaget att identifiera risker i dess värdekedja relaterade till klimatförändringar, såsom stigande priser på råvaror eller ökade försäkringskostnader. Genom att identifiera dessa risker kan företaget ta steg för att minska dem och skydda sin verksamhet.

Att ha ett aktivt klimatarbete kan även minska riskerna att förlora kunder och medarbetare då klimatfrågan enligt undersökningar blir allt viktigare för båda dessa grupper. Läs mer om varför klimatarbete är viktigt för anställdas lojalitet och hur det kan skapa lönsamhet.

Några vanliga utmaningar inkluderar brist på tillgänglig data, komplexiteten i att beräkna växthusgasutsläpp från vissa processer eller produkter, och svårigheter att inkludera indirekta utsläpp från värdekedjan (scope 3). Av den anledningen är det viktigt att arbeta med erfarna klimatkonsulter och använda de bästa tillgängliga verktygen för att hantera dessa utmaningar och få mest möjliga nytta av en klimatberäkning.

Scope 3-utsläpp står för en betydande del av många företags totala klimatpåverkan och kan vara svåra att identifiera och minska. Genom att inkludera dem i en klimatberäkning kan företaget få en helhetsbild av sin klimatpåverkan och hitta möjligheter att minska utsläppen i hela värdekedjan.

Läs mer om scope 3.

Insamling av dataunderlag beräknas ta cirka 5-10 timmar. Det arbetet kan antingen utföras av er eller oss. Klimatberäkning och framtagande av klimatredovisningen beräknas ta cirka 30-40 timmar beroende på storlek av dataunderlag.

Filmer om klimat­beräkning

Vad kostar det att göra en klimatberäkning och klimatredovisning? Hur lång tid tar det? Vad tar andra i samma bransch med? Vad är GHG-protokollet? Kolla in våra filmer nedan och lär er mer.

Vill du veta mer om processen?

Klimat­beräkning online

För mindre företag som inte har möjlighet till den ovan beskrivna klimatberäkning finns möjligheten att göra en kostnadsfri sådan i lightversion direkt på webben via vår sajt klimatfinansiera.se.

Relaterade artiklar