Science Based Target Initiative är ett samarbete mellan UN Global Compact, WRI, WWF och CDP.

Så går ni tillväga – steg för steg

Det är en process att genomföra de viktiga stegen för att ta fram ett Science Based Target. Det krävs mycket engagemang från den verksamhet som önskar få sitt SBT godkänt. Väljer ni att sätta ett Science Based Target och arbeta aktivt med det kan ni vara stolta över er själva – ni visar på hög ambition med ert klimatarbete och ni driver på innovation inom er sektor!

Webinar om SBT