Makulerings­intyg

Efter att ni fått ert certifikat från oss och fakturan är betald makulerar vi klimatkrediterna i handelsregistret. Nedan redovisar vi alla makuleringar vi genomför.

Vad innebär makulering?

Att makulera betyder att förstöra eller att göra någonting ogiltigt. I det här fallet innebär makuleringen av klimatkrediter att dessa blir ogiltiga och inte kan handlas med eller användas till någon annan. Klimatnyttan för de makulerade krediterna tillfaller därför den som betalat för dem genom klimatkompensation.

Hur går makuleringen till?

När månaden är över sammanställer vi det antal ton som klimatkompenserats genom respektive projekt. Därefter genomför vi makuleringen i de handelsregister där vi har våra projekt. Projekt som är certifierade av CDM, Certified Emission Reductions (CER) makuleras i Unionsregistret som administreras av Energimyndigheten/Naturvårdsverket. Klimatkompensation som är certifierad enligt Gold Standard eller  Verra – Verified Carbon Standard makuleras i Gold Standards Impact Registry . Makuleringen sker 1-2 månader efter att vi mottagit betalning.

Bevis på att makulering skett

Makuleringen är en administrativt mycket betungande process (för oss) vilket betyder att vi slår ihop flera leveranser med varandra och gör i regel en större makulering per projekt och månad. Genom ert ordernummer /fakturanummer kan ni därför ange i vilken makulering er klimatkompensation ingår. Om ni önskar enskilda och separata makuleringar och makuleringsintyg går detta att ordna. Meddela i så fall detta till oss i samband med er beställning.

Makuleringshistorik

Här publicerar vi all makulering som vi genomfört i de olika handelsregistren för klimatfinansiering. Nedan spåras klimatkompensation via ordernummer eller fakturanummer.