Ordet klimat­neutral är ett begrepp definierat i inter­nationella standarder och riktar sig främst till företag med de högsta av ambitioner i klimat­arbetet.

Kraven för klimat­neutralitet

Arbetsprocess

01

Kartläggning av utsläpp

Med utgångspunkt i GHG-protokollets rapporterings­kategorier kartlägger vi tillsammans mer er var er klimat­påverkan sker.

02

Datainsamling

Med hjälp av våra verktyg samlar ni in data om verksamheten från interna system och leverantörer.

03

Beräkning och rapport

Vi beräknar och rapporterar er klimat­påverkan i ett format som följer kraven klimat­neutral verksamhet.

04

Klimatstrategi

Tillsammans tar vi fram en strategi för att reducera och klimat­kompensera er klimat­påverkan.

05

Granskning

Tillsammans väljer vi ett lämpligt gransknings­alternativ för rapporten – En revisions­byrå rekommenderas men är inte ett skall-krav.

06

Klimatneutral

Ni klimat­kompenserar och publicerar er rapport. Ni kan nu kommunicera att ni är klimat­neutrala!

Webinar om klimatneutralitet

Vill du veta mer om processen?

Relaterade artiklar